สังคมซีแอตเติ้ล 21 มีนาคม 2563

โดย...สมศักดิ์
ตนแล เป็นที่พึ่ง ของตน คนอื่นใครเล่า จะเป็นที่พึ่งได้ เมื่อบุคคล ผู้มีตน อันฝึกฝนดีแล้ว เขา(ผู้นั้น) ย่อมได้ที่พึ่ง อันหาได้โดยยากยิ่งฯ ...... Read more

บอกข่าวซานฟรานฯ 24 ตุลาคม 2563

โดย...นายดาบ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์รามาธิบดีศรีสินทรมหาวขิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สภาวัฒนธรรมไทยแก่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ ........ Read more

ทวิภพ เดอะมิวสิคอล ภาคพิเศษ

โดย...เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์
บันทึกฉบับนี้ขอนำภาพและเรื่องราวของงานละครฟอร์มใหญ่ของชาววัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์กเล่ย์ แคลิฟอร์เนีย ..... Read more

บนเส้นทางธุรกิจ 12 กันยายน 2563

โดย...พลอยชมพู
“บนเส้นทางธุรกิจ” ฉบับวันเสาร์ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563……..* เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมาสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ร่วมกับ สถานกงสุลไทย ณ นครลอสแอนเจลิส .... Read more

U.S. CITIZENSHIP – THE PROCESS OF BECOMING A NATURALIZED CITIZEN OF THE UNITED STATES

โดย...ทนายความโจอี้
สวัสดีครับ! ในบทความที่ผ่านมาผมไ้ด เขียนเกี่ยวกับประโยชน์ของการเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา (U.S.Citizen) .... Read more

ประเทศไทย เป็น “หนึ่งเดียว”

โดย...ปิยะพัชรี ศิลปี
ดิฉันเขียนบทความนี้ขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงประเทศไทย และประชาชนชาวไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศแม่ที่ให้กำเนิด ถึงแม้ปัจจุบันดิฉันจะกลายเป็นพลเมืองอเมริกันไปแล้วก็ตาม ตวามรักที่มีต่อประเทศไทยยังอยู่ในสายเลือดเสมอมา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ..... Read more

ตอนที่ ๓๘: Clauses as Direct Object

โดย...นักเขียนกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.การุณ รุจนเวชช์
Direct Object หรือกรรมที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา อาจเป็นคำเดียว เช่น He loves HIS GIRL FREND. He loves HER. กรรมของกริยาอาจเป็นอนุประโยค .... Read more

เห็นมา เขียนไป วันที่ 17 ตุลาคม 2563

โดย...ญ. อมตะ
จากเพื่อน ถึงเพื่อนรัก เก็บตกจากการพบเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 30 ปี “โดย นิ้วกลม” 1.การได้หัวเราะกับเพื่อนเก่าเป็นเรื่องดีเสมอ ....... Read more

สายการบินพาณิชย์

โดย...สุรัตน์ เทียนประภา
สำหรับเครื่องบินที่ใช้ในการทหาร ไม่ว่าจะลำใหญ่หรือลำเล็ก ความสามารถเป็นเรื่องที่สำคัญสุด ส่วนประสิทธิภาพและความสิ้นเปลืองไม่ใช้เรื่องที่ต้องกังวล ไม่ว่าราคาและค่าใช้จ่ายจะสูงเท่าฟ้า มีอัตราการใช้น้ำมันมาก .... Read more

คาเธย์ เฟง, ความเห็นของผู้เขียนแถลงต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชีย

ฉันอาศัยอยู่ในเมืองซานเกเบรียล รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ซึ่งคนมากกว่าครึ่งหนึ่งเกิดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนบ้านของฉันซึ่งประกอบด้วยครอบครัวซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาจากประเทศไต้หวัน ...... Read more