สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ 25 มีนาคม 2566