Special Scoopเมื่อใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว / เราจะชนะใจตนเองได้อย่างไร

ชีวิตของคนเราเป็นชีวิตแห่งการต่อสู้ เราเริ่มต่อสู้ตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิด ก็ต้องออกจากครรภ์มารดา มาใช้ชีวิตในโลกภายนอก ส่งเสียงร้องไห้ เราต้องต่อสู้เพื่อลมหายใจ ต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆ ต่อสู้กับอารมณ์ ต่อสู้กับชีวิตและความอยู่รอด ตลอดเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่

ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน เราต้องต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆ ที่ประดังเข้ามา เพราะเราอยู่ในสังคมโลก มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆ คนในครอบครัว คนในสังคม เพื่อนร่วมงาน เพื่อนมนุษย์ หากอยู่ในหมู่คนและสิ่งแวดล้อมที่ดี เข้าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สนับสนุนค้ำจุนกัน ใจก็ดี ทุกอย่างก็ดี ในทางตรงกันข้าม หากอยู่ในสังคมที่แก่งแย่งแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ สภาพแวดล้อมก็ไม่เอื้ออำนวย เกิดการกระทบกระทั่ง ความเห็นต่าง ความขัดแย้ง ความไม่ยอมแพ้ ความไม่เข้าใจกัน แม้แต่การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา ทำใจไม่ได้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้นำมาซึ่งอารมณ์โกรธ หดหู่ เศร้า กังวล และความเครียด ใจก็ไม่ดี ทุกอย่างก็ไม่ดี

บางคนมีทักษะในการดำเนินชีวิต มองทุกอย่างได้ตามเหตุและผล มีความยับยั้งชั่งใจ ตัดสินใจได้ถูกต้องด้วยสติปัญญา ยอมรับความเห็นต่าง ความผิดของตนเอง หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ตามหลักเกณฑ์ ทำให้ชีวิตดำเนินไปได้ในแต่ละวันด้วยการไม่ให้อารมณ์มาครอบงำความนึกคิด หรือการไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบ อย่างไรก็ดี มนุษย์อยู่ได้ด้วยอารมณ์ ดี-ไม่ดี บวก-ลบ ถ้าเราไม่รู้จักการจัดการกับอารมณ์มากมายที่ประดังเข้ามาในแต่ละวัน เมื่อจมกับอารมณ์ ทำให้ชีวิตมีความเครียด วิตกกังวล ผิดหวัง โมโห ซึมเศร้า คิดไม่ตก นอนไม่หลับ และต้องการโดดเดี่ยวตัวเอง สุดท้าย เราจะมีปฏิกิริยาต่อต้าน ท้าทาย ก้าวร้าว ส่งผลเสียทั้งทางกายและใจ

จึงเป็นที่มาของ หลักสูตร ชินนสาสมาธิ สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง หนึ่งในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันฯ ในเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อให้รู้จักวิธีการทำสมาธิเพื่อชนะใจตัวเอง ใช้เวลาเรียนเพียงครั้งเดียว ครึ่งวันเท่านั้น (สองชั่วโมง) ที่สถาบันฯ ในเมืองโพโมน่า ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งในหลักสูตรเบื้องต้นนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาศึกษาและปฏิบัติน้อย ท่านจะได้รู้จักการทำสมาธิแบบง่ายๆ เป็นการปฏิบัติน้อยแต่ได้ผลมาก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย และใช้ได้จริง สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการปฏิบัติอย่างง่ายๆ ทำได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ชายและหญิง ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือเกษียนแล้วก็ตาม

ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ เปิดอบรม “ชินนสาสมาธิ” ฟรี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงเดือนกรกฎาคมนี้ หลังการอบรม ร่วมรับประทานอาหารกลางวันฟรี เมนูชวนชิม อิ่มอร่อย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องด้วยสถาบันฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่วิชาสมาธินอกราชอาณาจักรไทย เพื่อความสันติสุขของโลก ตามปณิธานและแนวทางของประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ต่างประเทศ คือ องค์ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร)

สอบถาม และสำรองที่นั่ง ที่ 213-258-8027 / 714-559-2265 / 747-258-2049 / 818-517-4711 / 213-247-5790

ผู้เข้าอบรมใหม่ที่ไม่เคยเรียนกับทางสถาบันฯ จะได้รับของที่ระลึกฟรี และทุกท่านรวมทั้งศิษย์เก่า สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้มากกว่า 1 ครั้ง ไม่จำกัด


Willpower Institute USA

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สนง.ใหญ่

1567 S. Reservoir Street, Pomona, CA 91766

(ที่จอดรถสะดวกสบาย จอดได้เป็นร้อยคัน ในพื้นที่จอดรถของสถาบันฯ)


ให้โอกาสกับตัวท่านเองเพื่อยกระดับจิต พัฒนาใจ ให้แข็งแกร่ง ด้วยศักยภาพพร้อมกำลังใจจากตัวเอง ที่จะนำพาท่านและครอบครัวไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต...


ลีนา ดีสมเลิศ