Special Scoopรำลึกครบ 2 ปี มรณกาล สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

สืบเนื่องจากท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้มรณภาพลงที่ประเทศไทยเมื่อสองปีที่แล้ว ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สิริอายุ 100 ปี 11 เดือน 15 วัน 80 พรรษา ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ได้เห็นสมควรจัดพิธีรำลึกถึงองค์ท่านในวาระครบ 2 ปี มรณกาล ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 -12.30 น.

ศิษยานุศิษย์ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือช่วยกันเพื่อจัดงานในครั้งนี้อย่างสมเกียรติ ซึ่งเป็นการจัดงานรำลึกเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ด้วยแรงสมัครสมานสามัคคี ไม่ว่าจะแผนกสถานที่ แผนกจัดดอกไม้ แผนกพยาบาล แผนกต้อนรับ โดยเฉพาะแผนกอาหารที่ลูกศิษย์ในหลักสูตรครูสมาธิของเจ้าประคุณสมเด็จฯ จัดหาอาหารหลากหลายที่แสนอร่อย ของหวานต่างๆ เพื่อบริการแก่สาธุชน และผู้ศรัทธาที่มาร่วมงาน ซึ่งปวงศิษย์จากทุกสารทิศมาร่วมพิธีเพื่อน้อมถวายอาจาริยบูชาแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิชาสมาธิในนครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

พิธีได้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เริ่มเวลา 9.00 น. ทางสถาบันพลังจิตตานุภาพ สุญาโณ สำนักงานใหญ่ นครลอสแอนเจลิส ได้แพร่ภาพถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊กไลฟ์ และทั้งทางระบบซูม เพราะมีศิษยานุศิษย์ไทย ฝรั่ง และอาจารย์ฝรั่ง ทั้งในต่างรัฐ และในประเทศแคนาดา ที่ต้องการมีส่วนร่วมในพิธีด้วย

แขกผู้มีเกียรติร้อยกว่าท่านร่วมใจใส่ชุดขาวกันมา และได้มีโอกาสถวายดอกกุหลาบสักการะหน้าองค์เหมือนเจ้าประคุณสมเด็จฯ และร่วมสวดลักขี ในบทสวดมนต์ อิติปิโส จำนวน 103 จบ ซึ่งใช้เวลาในการสวด 2 ชั่งโมง 14 นาที หลังจากนั้น ทุกคนน้อมจิตด้วยการนั่งสมาธิเป็นหมู่คณะเป็นเวลา 22 นาที เป็นอันจบพิธีในเวลาเที่ยงครึ่ง

ในช่วงก่อนเริ่มพิธีสวดมนต์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ คุณกัญญ์รินท์ วิศรุตานันท์ ได้กล่าวรายงาน ใจความว่า...

“พระอาจารย์หลวงพ่อนอกจากจะสร้างวัดต่างๆ มากมาย ทั้งในประเทศไทย และยังอีก 6 วัดในประเทศแคนาดา ซึ่งนอกจากการสร้างวัดในสมัยเป็นพระหนุ่มนั้น ท่านก็ยังสร้างคน สร้างอาชีพ พัฒนาหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ ท่านสอนศิษย์ให้นับถือไตรสรณคมน์ (การถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก) สอนการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเศรษฐกิจหมู่บ้าน มีเงินสร้างบ้าน อีกทั้งช่วยชาวบ้านเรื่องปราบผีบ้าง โดยเฉพาะบางหมู่บ้านในจังหวัดจันทบุรี รู้จักหลวงพ่ออย่างดี ที่ท่านนำทุเรียนมาปลูกที่จันทบุรีนั่นเอง

เมื่อครั้งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลในกรุงเทพฯ ท่านจะฝาก อาจารย์แอนนา คูสกุล ซื้อขนมจากต่างประเทศ คือแคนาดา เพื่อให้เณรทาน เป็นเรื่องราวเกร็ดเล็กน้อยว่าท่านรักห่วงใยใส่ใจในเณรน้อยของท่าน การกล่าวถึงกิจวัตรที่องค์ท่านตื่นตี 3 นำนั่งสมาธิกับพระและเณร จนกระทั่งถึงวันละสังขาร

จากนั้น จึงได้กล่าวเรื่องการซื้อตึกใหม่ที่จะขยับขยายเป็นสำนักงานใหม่แทนสถานที่ปัจจุบัน ที่ถนน 7 ในแอลเอ ซึ่งที่จอดรถจำกัดและไม่สะดวกเท่าที่ควร อีกทั้งงานด้านสมาธิได้มีการขยายงาน มีความก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับ ถึงแม้ตึกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ยังดีอยู่ แต่จะดูเล็กไปเสียแล้ว ซึ่งในครั้งแรก องค์ท่านได้ดำริว่าให้เริ่มทำจากเล็กๆ ก่อน ค่อยขยับขยาย และจะต้องเติบโตแน่นอน ท่านปรารภไว้… ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) หลังจากท่านได้ให้คำแนะนำดำเนินการซื้อตึกนี้ ท่านจึงมีเมตตา และมีจุดประสงค์ที่จะขยายงานสมาธิในต่างประเทศ เพื่อให้ตึกนี้เป็นสำนักงานใหญ่ เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่วิชาสมาธิในต่างประเทศทั่วโลก จึงได้อนุมัติโอนเงินมาซื้อตึกนี้ให้เป็นสมบัติส่วนรวมแก่ศิษยานุศิษย์ได้ใช้และดูแลสืบไป

แต่ปัจจุบัน ตึกนี้ได้เล็กเกินไปที่จะขยายงาน เพื่อสานต่องานของพระอาจารย์หลวงพ่ออีกมากมาย ดังนั้นตึกใหม่ที่ซื้อขึ้นมาแล้ว อยู่ที่เมืองโพโมน่า มีที่จอดรถร่วมร้อยคัน เป็นตึก 2 ชั้น ในเนื้อที่เกือบ 8,000 ตารางฟุต พร้อมบ้านเดี่ยวหนึ่งหลัง และล้อมรั้วมิดชิด เป็นสัดส่วนสวยงามเรียบร้อยในเนื้อที่รวม 31,000 ตารางฟุต และมีวัดจีนอยู่ใกล้ๆ

และการกล่าวรายงานในเรื่องสุดท้าย ที่องค์เหมือนท่านเจ้าประคุณฯ ที่ศิษยานุศิษย์พากันมากราบไหว้ที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยนั้น มีเกล็ดเลือดจริงบรรจุที่ท้อง มีเกศา และเล็บจริง อีกทั้งพระอัฐิธาตุ ที่ประดิษฐานเป็นสิริมงคลที่สถาบันฯ นี้ ได้ออกจากเมรุพระราชทานเพลิงศพ”...

งานพิธีจบลงด้วยความรักความสามัคคีในเหล่าลูกศิษย์ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย หลอมรวมดวงใจมาแสดงความเคารพรักต่อท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (พระอาจารย์หลวงพ่อ วิริยังค์ สิรินฺธโร)


กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

ลีนา ดีสมเลิศ