สมาคมนวดไทย
นางสาวแสงทอง แสงแก้วสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา 9 เมษายน 2665

ในนามตัวแทนสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอขอบคุณท่านประธานสมาพันธ์โลกนวดไทยและสปา คุณชุติมา แฮล์ก ที่เดินทางมาร่วมงานและเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์อเมริกา ในครั้งนี้ การแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์อเมริกามีกรรมการตัดสินการแข่งขันจำนวน 5 ท่าน คือ

1. คุณชุติมา แฮล์ก Swetzerland

2.คุณสุวิทย์ ศรีไตรราศรี จากรัฐ Florida

3. คุณเกสรา ไม้งาม จากรัฐ Florida

4. คุณอัมพร แก้วพวง จากรัฐ Massachusetts

5. คุณนาถวดี รัตนศรีอำไพพงศ์ จากรัฐ Connecticut

ขอบคุณกรรมการสมาคมฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลามาช่วยงานทั้ง2 วัน ทั้งงานกลางวันและงานกลางคืน

ขอบคุณผู้เข้าร่วมแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์อเมริกาทั้งออนไลน์และสถานที่จริงรวม 24 คน จาก 6 รัฐ คือ

1. รัฐ California 14 คน

2. รัฐ Massachusetts 3 คน

3. รัฐ Florida 3 คน

4. รัฐ New Jersey 2 คน

5. รัฐ Nevada 1 คน

6. รัฐ Texas 1 คน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันดังนี้

💖 นวดไทยประเภทผสมผสาน

1. รางวัลชนะเลิศ คือ คุณณภัทรสกรรจ์ วงศ์พันธ์ จากรัฐ California

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คุณอาคม สุขุมปัญญา จากรัฐ California

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คุณแสงทิพย์ ชัยเชื้อทิพย์ จากรัฐ Massachusetts

💖 ประเภทนวดไทยบนพื้น

1. รางวัลชนะเลิศ คือ คุณอัมพิกา ยะหัตตะ จากรัฐ Texas

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คุณขจรพิชญ์ วงค์ใหญ่ จากรัฐ Massachusetts

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือคุณสุนทรีย์ วิวัฒนศักดิ์พล จากรัฐ California

💖 ประเภทนวดไทยบนเตียงนวด

1. รางวัลชนะเลิศ คือ คุณนภศา โคปแลนด์ จากรัฐ California

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ คุณภิญญาพัชย์ จรรญาธัญโจน์ จากรัฐ Massachusetts

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ คุณเขมกร วารีศรี จากรัฐ California.


จาก นางสาวแสงทอง แสงแก้ว นายกสมาคมนวดไทยและสปา แห่งสหรัฐอเมริกา