สมาคมนวดไทย
นางสาวแสงทอง แสงแก้วสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา 3 กรกาฎาคม 2564

เรียน เพื่อนคนไทยในต่างแดนทุกท่าน

เนื่องด้วยสถานการณ์การติดเชื้อโควิดในประเทศไทยมีจำนวนมากจนเกิดปัญหาอุปกรณ์ป้องกันภัย(PPE) และอุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อผู้ปฎิบัติหน้าที่และผู้ป่วย ดังนั้น สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา จึงจะจัดงานหารายได้ขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ไปเพื่อนำรายได้ส่งกลับไปช่วยเหลือคนไทย หรือท่านอาจบริจาคเป็นเงินช่วยเหลือโดยตรงมาที่สมาคมทางเว็ปไซท์ www.nuadthaiandspausa.org

หรือโอนเข้าบัญชีสมาคม

Nuad Thai and Spa Association of America

เลขที่บัญชี 325092029745

Routing no. 121000358

** เงินบริจาคสมาคมนำไปหักภาษีได้ค่ะ*

ในนามสมาคมนวดฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ฯโอกาสนี้ค่ะ

นางสาวแสงทอง แสงแก้ว

นายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา


ขอเชิญชวน พี่น้องชุมชนไทย องค์กร สมาคมฯ ชมรมต่างๆ และสื่อสารมวลชนทุกท่าน

ร่วมงานการกุศล สปารวมใจ ครั้งที่3 (ครบรอบ 5 ปี สมาคมนวดไทยฯ)

วันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564

สถานที่ : Hollywood Adventish Church 1711 N Van Ness Ave Los Angeles CA 90028

วัตถุประสงค์ ในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากสมาคมนวดไทยฯ ก่อตั้งมาตั้งแต่ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ก่อเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนคนไทยอาชีพนวดไทยในต่างแดนเป็นเวลา ครบ5 ปีแล้ว สมาคมนวดไทยฯ เป็นสมาคมฯ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ( non profit organization 501 (C) (3)tax deductible) สามารถนำเงืนที่สนับสนุนไปหักภาษีได้

- เพื่อนำรายได้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้และเงินสนับสนุนบริจาคหลังหักค่าใช้จ่ายนั้นนำไปสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดเชื้อโควิด

(ช่วงเช้า) เวลา 9.00-12.00 น. พิธีไหว้ครูตามคติศาสนาพราหมณ์ โดย คุณก้อง จรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล

(ช่วงเย็น) เวลา 17.00-22.00น. งานเลี้ยงสังสรรค์ มีการประกวดร้องเพลงและประกวดโชว์ต่างๆ จากสมาคมฯ ชมรมต่างๆ ที่ส่งเข้าร่วม

การจัดงานครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์นั้น ทางสมาคมนวดไทยฯ จึงขอการสนับสนุนจากพี่น้องคนไทยทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจ ทำการกุศลนี้ร่วมกันเพื่อพี่น้องคนไทยที่อยู่ประเทศไทยของเราด้วยกันนะคะ

**บัตรเข้างานใบละ $20

**ราฟเฟิลใบละ $3 ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

สนใจเข้าร่วมประกวดร้องเพลง,ซื้อบัตรเข้างาน หรือร่วมบริจาคสมทบทุน

**กรุณาติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณแสงทอง แสงแก้ว นายกสมาคมนวดไทยฯ (310) 357-4845 คุณวรนุช บุญประกอบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ โทร. (323) 229-0404

ประชาสัมพันธ์สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

Apimon

สามารถบริจาคเป็นเงินโดยตรงมาที่สมาคมทางเว็ปไซท์ www.nuadthaiandspausa.org

หรือแจ้งความประสงค์บริจาคมาที่ไลน์นี้ได้ค่ะ เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ รายนามผู้บริจาคเงินสมทบมีดังนี้

1. คุณวรนุช บุญประกอบ และครอบครัว $1,000

2. คุณเจริญพร แฮกเกอร์ $600

3. คุณสุเนตร กล้าหาญ $200

4. คุณนภัสวรรณ มาลัยเวช $100

5. คุณแสงทอง แสงแก้ว $200

6. คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์ $500

7. คุณสุกรี จูเปีย $200

8. คุณศศิกานต์ แมคคอลิสเตอร์ $200

9. คุณจุไรรัตน์ เจริญชาศรี $200

10. คุณPrapassaree Wechasakl $100 (Venmo Fee $2)

11. Natthanan (Benji) Venmo(Neng) $20

12. Kulanat Gonzales $100 Venmo

13. นางภัทรวดี แสงบุญเรือง100$

14 ดวงพร มหาราช (ชัชวนันย์) $300