คุณหมอ..ขอคุย
น.พ. อรุณ สวนศิลป์พงศ์
อายุเท่าไรจึงควรขอรับเงินประกันสังคมมะกัน

เวลาไปงานวัดที่เมกา มีคนเข้ามาคุยเรื่องการรับเงินประกันสังคมของเมกา คำถามที่เจอบ่อยๆ คือควรขอรับเงินนี้ เมื่ออายุเท่าไรดี

เป็นคำถามง่ายๆ แต่ต้องอธิบายกันยาว ส่วนใหญ่คนที่ถาม ก็อายุมาก เกือบ 60 ปี หรือมากกว่านั้น และทำงานในเมกามาหลายสิบปี และจ่ายภาษีประกันสังคม (FICA-Federal Insurance Corporation Act) หรือเรียกกันง่ายๆก็คือภาษี Social Security อย่างน้อย 40 ควอเตอร์…ควอเตอร์ละ 3 เดือน… หรือสรุปคือ 10 ปีขึ้นไป แม้จะไม่ต่อเนื่องก็ตาม

พออายุ 62 ปีขึ้นไป ก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอเงินประกันสังคม จากสำนักงานประกันสังคม Social Security District Office ได้

เงินที่จะได้รับ ก็ประมาณ 75 % ของเงินที่จะได้รับเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งเรียกภาษาของประกันสังคมว่า Full Retirement Age-FRA

แต่ภาษาประกันสังคมมะกัน เขาใช้ว่า ถ้ารับเงินก่อน FRA จะได้รับเงินลดลง 25 % เปรียบเทียบกับไปรับตอนอายุมากขึ้น ซึ่งอัตราลดจะน้อยลง นั่นคือได้เงินมากขึ้นในแต่ละปี

สมัยก่อนประธานาธิบดีคาร์เตอร์ FRA คือ อายุ 65 ปี หรือมากกว่า ต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงอายุที่จัดเป็น FRA นั่นคือ ใครที่เกิดปี 1937 หรือก่อน จะมี FRA ที่ 65 จากนั้นก็เพิ่มตามอายุ ของปีที่เกิดครั้งละ 2 เดือน…

พออายุปีที่เกิด ระหว่าง 1943-1954 FRA คือ 66 ปี……แต่คนที่เกิดปี 1955 FRA คือ 66 ปี 2 เดือน…เพิ่มเรื่อยไปของแต่ละปีเกิดถัดมา ทุก 2 เดือน… และไปหยุดที่คนเกิดปี 1960 หรือหลังจากนั้น FRA คือ 67 ปี

เขียนมาให้งงเป็นไก่ตาแตก แต่มีความสำคัญที่คนอ่านต้องรู้ ว่าปีที่เกิดคือปี ที่จะได้เงินจำนวนสูงสุด ที่จัดเป็น FRA …ถ้าไปขอเงินประกันสังคมในปีนั้นหรือหลังจากอายุมากจากนั้น…

ก่อนจะกลับไปเรื่องตามหัวข้อข้างต้น …เมื่อหลายปีก่อน มีงานวิจัยของประกันสังคมมะกัน เปรียบเทียบระหว่าง คนที่รับเงินตอนอายุ 62 หรือ 65 ปี (FRA =65 ปี)…ปรากฎว่าเงินสะสมที่ได้รับตอนอายุ 62 และตอนอายุ 65 จะไปเท่ากันอีก 10 ปีถัดมา เรียกตามภาษาเศรษฐศาสตร์ ว่า break even point…

นั่นคือถ้าเขียนเป็นกราฟ จะคล้ายตัว X ที่จุดตัด…โดยเส้นตัวบน แทนคนที่รับเมื่ออายุ 62 ปี จะอยู่สูงแต่มีแนวโน้มลดลง…ส่วนเส้นล่าง จะแทนคนที่ได้รับเงิน เมื่ออายุ 65 ปี โดยเส้นเริ่มต้นต่ำ แต่วิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะเงินสะสมเริ่มต้นน้อยกว่า แต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ…

สองเส้นนี้ไปตัดกัน break even point ตอน ปีที่ 10…หลังจากนั้น เงินสะสมของคนที่รับเงินประกันสังคม ตอนอายุ 62 จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไปรับตอน FRA หรือ 65 ปี…

ทีนี้มาเข้าเรื่อง ว่าควรจะขอรับเงินตอนอายุ 62 ปี หรือตอนอายุ 66 ปี ซึ่งเป็น FRA หรืออายุเต็มตามกำหนดเกษียณ

องค์ประกอบที่ต้องพิจารณา และที่สำคัญคือ เงินประกันสังคมหยุดไปกับ…การตาย…ของคนรับเงิน…

องค์ประกอบอื่นๆ คือ สุขภาพของคนรับเงินตอนอายุ 62 ปี …ถ้าเจ็บป่วย เป็นโรคเรื้อรัง 3 วันดี 4 วันไข้ …ต้องหยุดงานบ่อยๆ เงินเดือนที่ได้รับ แต่ละเดือนก็จะลดลง แล้วค่าใช้จ่ายก็สูง …การได้เงินเดือนจากประกันสังคมสังคมตอนนี้ ก็ทำให้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว…หยุดงานรักษาตัวได้เต็มที่ ไม่ต้องรีบหาย แล้วกลับไปทำงาน เพราะกลัวไม่มีเงินใช้…เดี๋ยวสุขภาพจิตแย่ลงอีก…

การได้รับเงินประจำจากประกันสังคมมะกัน ก็ช่วยให้มีเวลา พักผ่อนมากขึ้น อยากไปพักร้อนบ้าง ก็ทำได้ง่ายกว่า…

องค์ประกอบอีกอันหนึ่งคือ มาจากครอบครัว ที่มีอายุยืนหรือเปล่า …ถ้าพ่อ-แม่ พี่-น้อง หรือญาติๆ …ต่างก็อายุยืน อย่างน้อย 75-76 ปี ก็อาจจะรอไปรับตอนอายุ 66 ปี เพราะเงินสะสมที่ได้รับ จะมากกว่าไปรับตอน อายุ 62 ปี…ดูคำอธิบายจุด break even ข้างต้น

เรื่องการตาย คนตายก็ไม่ได้เงินอีก…แต่ถ้ามาจากครอบครัวที่อายุไม่ยืน หรือตัวเองสุขภาพไม่ดี เป็นโรคเรื้อรัง ถ้าตายก่อนอายุ 75-76 ปี …ก็ขาดทุน…

ข้อพึงระวัง ตอนอายุ 62-65 ปี มีประกันสุขภาพหรือเปล่า ถ้าออกจากงาน อาจจะต้องหาประกันสุขภาพเอง เพราะประกันสังคมมะกัน เริ่มให้ประกันสุขภาพ หรือเมดิแคร์ Medicare ตั้งแต่อายุ 65 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ ถ้ารับเงินประกันสังคมก่อน FRA หรือ 66 ปี และทำงานระหว่างนี้ ก็อาจจะถูกหักเงินที่จะได้ในแต่ละเดือน ที่ทำงานเกินกว่าที่กำหนด…เรื่องนี้เคยเขียนมาบ้างแล้ว…หาอ่านในเฟสนี้ได้…

เขียนให้อ่านหลักการคร่าวๆ …แต่ละคน จะมีปัญหาหรือองค์ประกอบแตกต่างกันออกไป…ต้องมาคุยกันอีกครับ …หรือสอบถามประกันสังคมมะกันโดยตรง ก็จะได้คำตอบแน่นอนกว่า เพราะเจ้าหน้าที่กดคอมพิวเตอร์ ก็จะคำนวณจำนวนเงิน เปรียบเทียบได้เลย…


25 พฤศจิกายน 2018