ประมวลภาพกฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ในตติยพรรษา ตามที่ นายจรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เมืองซัน วัลเล่ย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในวันเสาร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เวลา 14.00 น.

ขออนุโมทนาบุญมายังพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร : DHAMMAJARIKA FOUNDATION OF LOS ANGELES :

11029 Fenway St., Sun Valley, CA 91352

Tel. 818 - 442 - 2868 : www.Dhammajarika.org