ประมวลภาพด้วยรักและอาลัย “ครูแอ๊ว”..

พิธีฌาปนกิจ “ครูแอ๊ว” กนกพรรณ ปานสำลี กรรมการและครูนาฏศิลป์ไทยของโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ และผู้ก่อตั้งชมรมอนุรักษ์มรดกไทยนครลอส แอนเจลิส เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่สุสาน Hollywood Forever โดยมีคณะกรรมการและเยาวชนโครงการเยาวชนไทยฯ ชมรมนาฏศิลป์สังคีต ครอบครัว และผู้ที่เคารพนับถือไปร่วมส่งผู้วายชนม์สู่สรวงสวรรค์ด้วยความอาลัยรักอย่างมากมาย