ประมวลภาพครบรอบ 19 ปี “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร

พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกอาลัย ครบรอบ 19 ปีวันมรณกาล “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 3 และอดีตประธานกรรมการอำนวยการวัดไทยฯ

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ที่วัดไทยแอลเอ โดยมี กงสุลจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ และ กงสุลอิทธิกร ไตรทศาวิทย์ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมในพิธี