ประมวลภาพประมวลภาพงานไทยนิวเยียร์ไนท์

เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ Arcadia Commmunity Center

โดยมี กงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ต่อ ศรลัมพ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมเป็นผู้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณจาก City of Los Angeles

ให้กับอดีตประธานจัดงานและคณะกรรมการจัดงานไทยนิวเยึยร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 15