ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 1 เมษายน 2566

กงสุลใหญ่ฯ หารือคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 กงสุลใหญ่ต่อ ศรลัมพ์ ต้อนรับคุณปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ไซม่อน ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ Angels Wings ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษา Angels Wings ประจำปี 2023 สำหรับเยาวชนเชื้อสายไทยใน 50 รัฐ ทั่วสหรัฐฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมปลายปีสุดท้ายและมีแผนจะศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ในปีการศึกษาหน้า

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ต่อและคุณปุ๋ยยังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเชื้อสายไทยในสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้สึกใกล้ชิดและผูกพันกับประเทศไทย และเกิดความภาคภูมิใจในที่มาและวัฒนธรรมของตนด้วย

เยาวชนเชื้อสายไทยที่สนใจสมัครเพื่อรับทุนการศึกษา Angels Wings ประจำปี 2023 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่ https://www.angelswingsfoundation.org/angels-wings-thai...