ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 2 มีนาคม 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เดินหน้านโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับ

นาย Nicholas Stanley กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำรัฐออริกอน จัดกิจกรรม Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อ Relationship and Opportunity for Pacific Northwest Companies considering expansion to Asia ณ เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน เพื่อมุ่งนำเสนอศักยภาพของไทยในฐานะพันธมิตรแห่งโอกาสทางการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ โดยมีผู้แทนจากทีมประเทศไทยและผู้บริหารบริษัทเอกชนเข้าร่วมเป็นผู้บรรยายและร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายธุรกิจ

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวเปิดงานในหัวข้อ Thailand: Relationship and Opportunity นำเสนอพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยในปีที่ผ่านมาและการคาดการณ์พัฒนาการเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ อีกทั้งได้บรรยายถึงนโยบายเศรษฐกิจที่ไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ สาขาการลงทุนที่ให้ความสำคัญ (BCG / Smart Electronics / EV / Creative and Digital และ Regional HQ) การพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการ Land Bridge นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล และความได้เปรียบของไทยในการเป็นพันธมิตรที่ช่วยสนับสนุนความเข้มแข็งและต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทาน ของสหรัฐฯ ต่อด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสำคัญและมาตรการดึงดูด การลงทุนให้แก่ภาคเอกชนสหรัฐฯ ทราบ

จากนั้น คุณอาณัติ จุลินทร ประธานกรรมการบริหารและรองประธานบอร์ด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ภูมิภาคอเมริกาเหนือ คุณสุชพงศ์ บุญสาใจ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท SCG International ประจำสหรัฐอเมริกา และคุณสิทธิ ชัยสุโรจน์ ประธานบริษัท Land & Houses USA ได้บรรยายภาพรวมธุรกิจของบริษัทในไทยและ ในสหรัฐฯ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนสหรัฐฯ ร่วมทำธุรกิจในสาขาที่มีความสนใจร่วมกันต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการบรรยายมา ณ ที่นี้