ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 19 พฤศจิกายน 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยแห่ง UCLA จัดกิจกรรมลอยกระทงเผยแพร่ประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางสิริกมล ศรลัมพ์ ภริยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง จัดโดยสมาคมนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตนครลอสแอนเจลิส (University of California, Los Angeles – UCLA) และภาควิชามานุษยดนตรีวิทยา ณ UCLA

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยจัดสาธิตการทำกระทงใบตองดอกไม้สด รวมทั้งนำอาหารว่างแบบไทย ได้แก่ ขนมกล้วยและหมี่กรอบ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ UCLA จำนวนกว่า 100 คนด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมไทยผ่านกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสาธิตทำกระทงจากการพับกระดาษ การบรรเลงดนตรีไทยโดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีไทย การละเล่นเกมที่ใช้ภาษาไทย การร่วมเล่นอังกะลุง และการรำวงเพลงลอยกระทง ซึ่งสร้างสรรค์โดยสมาคมนักศึกษาไทยแห่ง UCLA ด้วย


Royal Thai Consulate-General, Los Angeles supports Thai Students Association of UCLA to organize Loy Kratong Festival.

On 17 November 2022, Consul-General Tor Saralamba, together with his wife, Sirigamon Saralamba, attended the Loy Kratong Festival, organized by Thai Students Association (ThaiSA) of UCLA and Department of Ethnomusicology, UCLA.

In this occasion, the Royal Thai Consulate-General, Los Angeles joined the ThaiSA by providing Kratong demonstration station and Thai snacks for more than 100 participants including students, teachers, and researchers from UCLA community. The participants were able to enjoy and learn Thai culture in many aspects through various fun activities created by the ThaiSA such as Origami Kratong demonstration, Thai music ensemble by UCLA Department of Ethnomusicology, fun games using Thai language, angklung orchestra, and Loy Kratong Dance.