ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 6 พฤศจิกายน 2564

นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

เป็นประธานในพิธี กฐินพระราชทานวัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ตามที่ขอรับพระราชทานน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีนางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล รักษาราชการแทน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธี และพระราชญาณโกศล เจ้าอาวาส วัดป่าธรรมชาติ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ พระราชญาณโกศล เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ ได้รับฉันทาอนุมัติจากคณะสงฆ์ของวัด ให้เป็นผู้รับพิธีอปโลกนกรรม ครองผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมสตรีอาเซียน จัดงานแสดงความขอบคุณบุคลากรด่านหน้าผู้ต่อสู้โควิด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางจิตรฉวี อรุณรุ่งเลิศ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงาน ASEAN First Responders Gathering ซึ่งจัดโดยสถานกงสุลใหญ่ประเทศอาเซียนร่วมกับสมาคมสตรีอาเซียนแห่งนครลอสแอนเจลิส (ASEAN Women Circle of Los Angeles – AWCLA) ณ สถานกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำนครลอสแอนเจลิส เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรด่านหน้าชาวอาเซียนที่อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย

กงสุลจิตรฉวีฯ ได้มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแก่บุคลากรด่านหน้าชาวไทย จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) ดร. ชัญชนิษฐ์ มาร์เทอร์แรล ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center – Thai CDC) 2) ดร. ภัทราภา วงศาโรจน์ แพทย์เฉพาะทางโรคไต โรงพยาบาล Cedars-Sinai 3) นางสายสุนีย์ วงษ์กวีวัฒนกูล พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาล Cedars-Sinai 4) นางปรียารัตน์ ไล้สุวรรณ อาจารย์พยาบาล โรงพยาบาล Cedars-Sinai และ 5) นางสาวมนักษร เมฆฉาย นักดับเพลิง

ในโอกาสนี้ ดร. ชัญชนิษฐ์ฯ เป็นตัวแทนบุคลากรด่านหน้าชาวไทยกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยที่ให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่ผ่านมา ซึ่งรวมทั้งการแจกจ่ายอาหารและอุปกรณ์ฆ่าเชื้อและป้องกันโรค การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ และการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อให้ชุมชนไทยและธุรกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี

บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง มีการนำอาหารประจำชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาแจกจ่าย มีการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียน การแสดงแบบเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นเมืองอินโดนีเซีย และการจับสลากรางวัลของที่ระลึกและสินค้าหัตถกรรม การจัดงานดังกล่าวนับเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่นาฏศิลป์และอาหารไทยให้แก่ผู้มาร่วมงานและเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของชุมชนอาเซียนในนครลอสแอนเจลิสด้วย


Royal Thai Consulate-General, Los Angeles attends ASEAN First Responders Gathering

On October 21, 2021, Consul Chitrachawee Aroonrunglert, Acting Consul-General, attended the ASEAN First Responders Gathering at the Consulate-General of Indonesia in Los Angeles. The event was organized by ASEAN Consulates in Los Angeles and ASEAN Women Circle of Los Angeles (AWCLA) to express gratitude towards ASEAN first responders who devoted themselves and worked hard during the COVID-19 pandemic since 2020. The event was well attended by more than 80 guests from 5 ASEAN member countries namely Cambodia, Indonesia, Myanmar, Philippines, Thailand.

Consul Chitrachawee presented certificates of appreciation and souvenirs to 5 Thai first responders namely 1) Dr. Chanchanit Martorell, Founder and Executive Director of the Thai Community Development Center (Thai CDC), 2) Dr. Patarapha Wongsaroj, Transplant Nephrologist, Cedars-Sinai Medical Center, 3) Ms. Saisunee Vongkavivathanakul. Assistant Nurse Manager, Cedars-Sinai Medical Center, 4) Ms. Preeyarat Laisuwan, Nurse Educator, Cedars-Sinai Medical Center and 5) Ms. Managsorn Mekchai, Probationary Firefighter, Daggett Fire Department.

On this occasion, Dr. Martorell gave a remarks on behalf of the Thai first responders regarding the missions and the works of Thai CDC during the pandemic, including distribution of food and medical supplies, providing advice on application for governmental subsidies, and arrangements of vaccination for Thai Community with an aim to improve the well-being of the Thai Community in Los Angeles at large.

The event’s atmosphere was amicable and friendly showcasing ASEAN arts and cultures including national dishes, cultural performance, Indonesian Batik fashion show, and raffle games with prizes of ASEAN handcrafted products. It was a good opportunity to promote Thai performing arts and Thai food, as well as to show solidarity of ASEAN peoples in Los Angeles.