ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 28 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา ได้เป็นประธานจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นข้าราชการ ลูกจ้างสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าวได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ ณ วัดไทยลอสแองเจลิส


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช โดยนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยลอสแองเจลิส โดยมีผู้แทนสมาคม ชมรม และองค์กรชุมชนไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง