ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 4 พฤษภาคม 2567

สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีขอความช่วยเหลือและการป้องกัน” (Sexual Assault Awareness & Prevention)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกับ Center for the Pacific Asian Family (CPAF) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “รู้เท่าทันการล่วงละเมิดทางเพศ วิธีขอความช่วยเหลือและการป้องกัน” (Sexual Assault Awareness & Prevention) โดยมีนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดการสัมมนา และมีวิทยากรจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสมาคมไทยร่วมให้ความรู้ ได้แก่ 1. Legal Aid Foundation of Los Angeles (LAFLA) 2. Asian Americans Advancing Justice – Southern California (AAAJ) 3. Nuad Thai and Spa Association of America (NTSAA) และ 4. Thai Town Council of Los Angeles โดยมีประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาและรับชมทาง Facebook Live ของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นจำนวนมาก

การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ วิทยากรได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของคำว่า “การล่วงละเมิดทางเพศ” ซึ่งความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญและส่งผลทำให้คนในแต่ละสังคมมีพฤติกรรมในการแสดงออกที่ต่างกันและมีส่วนทำให้บริบทและคำนิยามของการล่วงละเมิดทางเพศมีความแตกต่างกัน หากคุณตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศก็สามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอคำแนะนำและขอความช่วยเหลือได้

สำหรับประชาชนที่มิได้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://fb.watch/ryADvKlkw4/?mibextid=Nif5


นักศึกษา UCLA และ UCI ร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมนักศึกษาไทยแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขต นครลอสแอนเจลิส (UCLA) และนักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเออร์ไวน์ (UCI) จัดกิจกรรม Thai Dessert Workshop เปิดประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทยและทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความนิยมของขนมไทยและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen-Z)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางสิริกมล ศรลัมพ์ ภริยา เปิดบ้านพักต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย UCLA และ UCI นำทีมโดยอาจารย์ เจนจิต กสิกิจธำรง อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัย UCLA เข้าร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธิตการทำขนมไทย ได้แก่ ขนมครก ขนมเม็ดขนุน และขนมต้ม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 40 คน

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญคุณรุจิราภา พัฒนะ (ผิงผิง) เจ้าของร้านขายขนมครกสูตรโบราณ “ร้านแม่ติ๋ง” ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ในแอลเอที่เปิดมานานกว่า 10 ปี มาร่วมสาธิตการทำขนมครกในครั้งนี้ ในส่วนของขนมต้มและขนมเม็ดขนุนสาธิตโดยเชพประจำบ้านพักกงสุลใหญ่ฯ และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม Thai Dessert Workshop ได้มีโอกาสลงมือทำขนมครก ขนมเม็ดขนุน และขนมต้มด้วยตัวเอง

การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมนักศึกษาไทยแห่ง UCLA และ UCI ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบการทำขนมดังกล่าวจากบริษัท Sun Lee ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไทยผู้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของไทยและเอเชียชั้นนำในสหรัฐฯ

กิจกรรม Thai Dessert Workshop เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความนิยมอาหารไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen-Z ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกอีกด้วย