ข่าวกงสุลข่าวกงสุล 24 กรกฎาคม 2564

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ นางกิริยา หิรัญพลกุล

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัด ให้แก่ นางกิริยา หิรัญพลกุล ณ ห้องเอนกประสงค์ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ครอบครัวและญาติมิตรของนางกิริยาฯ รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงาน โดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่างเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19


กงสุลพีร์ภากรณณ์ เนียมใย เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ธรรมศึกษา พัฒนาชีวิต พิชิตโรคซึมเศร้า”

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2564 กงสุลพีร์ภากรณณ์ เนียมใย เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ธรรมศึกษา พัฒนาชีวิต พิชิตโรคซึมเศร้า” จัดโดยสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และวัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจของชุมชนไทย โดยตลอดพรรษานี้จะจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ สวดมนต์ เจริญสติภาวนา สาธยายพระไตรปิฏก เรียนธรรมะและสนทนาธรรม ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00-20.00 น. รวม 15 ครั้ง ณ วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร