ดร.การุณ รุจนเวชช์
ดร.การุณ รุจนเวชช์
บทที่ ๓๑ ใช้คำให้ถูก (ต่อ)

คำสับสนอาทิตย์นี้มีดังนี้

NEITHER VS. NOR VS. NOT…EITHER

· Neither... nor เป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb) หมายถึง “ไม่ทั้งหมด” ถ้าอยู่หน้าประโยค กริยาจะอยู่หน้าประธาน คือมีการผันตำแหน่งประธานกริยา เรียกว่า Inverted Word Order เช่น

I don’t know how to swim. Neither do I. ผมว่ายน้ำไม่เป็น ฉันก็ไม่เป็น

I can’t speak English well, and nor can my brother. จะไม่พูดว่า and my brother can’t too. ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ดี และน้องผมก็เหมือนกัน

· Not…either ใช้แสดงความปฏิเสธที่เหมือนกันทั้งสองความ เช่น

He doesn’t like to live in Chicago. I don’t either.

เขาไม่ชอบอยู่ที่ชิคาโก ผมก็ไม่ชอบ

NO VS. NONE

ทั้งสองคำเป็นคำปฏิเสธ แต่มีวิธีใช้ต่างกันดังนี้

· No อยู่หน้าคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ เช่น

I have no problems with him. ฉันไม่มีปัญหาอะไรกับเขา

He has no time to waste. เขาไม่มีเวลาให้เสียเปล่า

· None จะใช้ตามลำพังตอบคำถาม หรือจะใช้กับ of ที่มี determiners เช่น the, my, this ตามมา เช่น

Does anyone have money for me to borrow? Sorry I have none.

ใครมีเงินให้ฉันยืมบ้าง เสียใจนะฉันไม่มีเลย

None of us speaks Hawaiian. พวกเราพูดภาษาฮาวายไม่เป็น

PAIN VS. ACHE

· Pain เป็นความปวดที่ยาวนาน บางครั้งรักษาให้บรรเทาความปวดได้ชั่วคราวด้วย pain killerเช่น I have pain in my chest. ผมปวดที่หน้าอก

· Ache เป็นอาการปวดชั่วคราว เช่น ปวดท้อง (stomach ache) ปวดฟัน (tooth ache) ปวดหัว (head ache) หรือปวดใจ เศร้าใจ เหมือนอาการ อกหัก (heart ache) เช่น

I have a head ache so often. ผมปวดหัวบ่อยๆ

อาทิตย์หน้าไปจนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ภรรยาและผมจะเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตรที่

ประเทศไทย และจากกรุงเทพ เราจะไปเที่ยวชมถ้ำพุทธ อชันตา และถ้ำอื่นๆในเทือกเขาเดียวกัน ที่ขุดและแกะสลักในศตรรษที่ ๑ ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพาน ภาพแกะสลักของพระพุทธเจ้า เข้าใจว่าละม้ายพระองค์ และที่มหัศจรรย์ คือไม่มีเศษหินที่เจาะลึกและกว้างจากหน้าผาเขาประมาณ ๓,๐๐๐ ตัน อยู่ในบริเวณนั้นเลย

ผมจะมีเรื่อง รูป ประเทศไทย และ อินเดีย มาฝากครับ