เรียนรู้เมื่ออยู่เมืองลุงแซม
วลัยพรรณ เกษทองกฏหมายใหม่ในการทิ้งขยะอินทรีย์เริ่มต้นในวันปีใหม่นี้

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่าน เสาร์นี้ก็จะเริ่มต้นปีใหม่ ปี 2022 ของชาวเมืองลุงแซมแล้ว ทางรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ถือเอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการบังคับใช้กฏหมายใหม่ในการจัดการกับขยะอินทรีย์ค่ะ หลายท่านคงจะได้ยินมาบ้างแต่อาจยังไม่ทราบว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี ฉบับนี้เลยไปเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังค่ะ

กฏหมายที่จะเริ่มบังคับกันในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2022 นี้มีชื่อว่า กฏหมายเอสบี 1383 ออกมาเพื่อบังคับให้ทุกเขตทางกฏหมายจะต้องให้บริการเก็บขยะอินทรีย์กับผู้อาศัยและธุรกิจในชุมชน

- “เขตทางกฏหมาย” หมายถึง เมือง เคาน์ตี้ เมืองและเคาน์ตี้ หรือเขตพิเศษซึ่งให้บริการเก็บขยะที่เป็นของแข็ง

- “ขยะอินทรีย์” หมายถึง อาหาร วัสดุที่เป็นพืชพรรณสีเขียว ขยะจากสวน ขยะจากการตกแต่งกิ่งต้นไม้ สิ่งทอที่ทำมาจากธรรมชาติ พรม ท่อนไม้ ไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์กระดาษ กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน ปุ๋ยธรรมชาติ ของแข็งทางชีวภาพ วัสดุที่เกิดจากการย่อยสลายของอาหารสัตว์ และดินโคลน เป็นต้น

แต่ละเขตทางกฏหมายสามารถเลือกให้บริการในการเก็บขยะอินทรีย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับชุมชนที่มีลักษณะและโครงสร้างพื้นฐานที่เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นได้ ในขณะเดียวกันก็ผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ที่มีความสะอาดซึ่งสามารถถูกนำกลับมาใช้ใหม่ไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถนำไปขายได้ อันได้แก่ ปุ๋ยหมัก ก๊าสธรรมชาติที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไฟฟ้าและกระดาษ

เขตทางกฏหมายจะให้ความรู้กับผู้อยู่อาศัยและธุรกิจเกี่ยวกับข้อบังคับในการเก็บขยะอันได้แก่ ชนิดของขยะที่จะใส่ลงในถังขยะ โดยการให้ความรู้แก่ชุมชนทั้งภาคเอกชนและธุรกิจจะแตกต่างกันไปทั้งการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ ทางออนไลน์ หรือการเดินเข้าไปหาชุมชน เป็นต้น

ผู้อยู่อาศัยในบ้านที่เป็นครอบครัวเดี่ยวและอาคารที่พักอาศัยซึ่งมีหลายครอบครัวอยู่ด้วยกันน้อยกว่า 5 ยูนิต ต้องสมัครสมาชิกบริการเก็บขยะอินทรีย์ในท้องที่ของเขา ต้องแยกขยะอินทรีย์แล้วใส่ในถังขยะที่ถูกต้อง ในบางเขตอนุญาตให้ประชาชนสามารถลากขยะอินทรีย์ไปกำจัดเองได้ ซึ่งในกรณีนี้ทางเขตจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับในการทำด้วยตัวเอง

ส่วนผู้อยู่อาศัยในอาคารที่พักอาศัยหลายครัวเรือนซึ่งมีมากกว่า 5 ยูนิตขึ้นไปจำเป็นต้องสมัครสมาชิกและรับบริการเก็บขยะอินทรีย์ในท้องที่ของเขาเช่นกัน โดยสามารถลากขยะอินทรีย์ไปยังโรงงานกำจัดขยะจำเพาะหรือโครงการกำจัดขยะอื่น ๆ ในชุมชนได้

เจ้าของหรือผู้จัดการของอาคารที่พักอาศัยซึ่งมีหลายครอบครัว จะต้องให้บริการเก็บขยะอินทรีย์กับลูกจ้างและผู้เช่า ต้องจัดหาให้มีถังขยะในจำนวน ขนาดที่เพียงพอตามจุดซึ่งเข้าถึงได้ โดยจะต้องมีสีและปิดฉลาดที่ถูกต้อง และนอกจากนี้จะต้องมีการให้ความรู้กับลูกจ้างและผู้เช่าถึงวิธีในการแยกขยะอินทรีย์ไปใส่ยังถังที่เหมาะสม และให้ข้อมูลกับผู้เช่ารายใหม่ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่

ส่วนผู้อยู่อาศัยในอาคารที่พักอาศัยหลายครอบครัวมีหน้าที่จะต้องแยกขยะอินทรีย์ไปใส่ถังที่ถูกต้อง

สำหรับภาคธุรกิจจำเป็นต้องจำเป็นต้องสมัครสมาชิกบริการเก็บขยะอินทรีย์ในท้องที่ของเขา หรือสามารถลากขยะอินทรีย์ไปยังโรงงานกำจัดขยะหรือบริการกำจัดขยะอื่นได้เอง

ธุรกิจต้องจัดหาถังขยะมาเก็บขยะอินทรีย์และสิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ในทุกบริเวณซึ่งมีถังขยะอยู่สำหรับลูกค้า ยกเว้นในห้องน้ำ อย่างไรก็ตามหากธุรกิจไม่ได้มีขยะอินทรีย์ที่จะต้องเอามาทิ้งในถังเฉพาะ ก็ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีถังขยะดังกล่าว

ถังที่อยู่ด้านในจะต้องมีลักษณะของสีที่เหมาะสมหรือปิดฉลากอย่างเหมาะสม หากธุรกิจเลือกใช้ถังซึ่งมีสีถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถังใหม่จนกว่าจะใช้งานไม่ได้หรือจนกว่าวันที่ 1 มกราคม 2036

เพื่อลดการปนเปื้อน ธุรกิจจะต้องให้ความรู้กับลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้เช่า และลูกค้าถึงวิธีในการแยกขยะอินทรีย์ลงถังขยะที่ถูกต้อง โดยธุรกิจต้องตรวจสอบถังขยะเป็นระยะเพื่อดูการปนเปื้อน แจ้งลูกจ้างหากมีการปนเปื้อน และสอนลูกจ้างถึงวิธีในการแยกขยะลงถังที่ถูกต้อง

ธุรกิจจะต้องให้บริการเก็บขยะอินทรีย์สำหรับลูกจ้าง ผู้เช่า ผู้รับเหมา และลูกค้า ต้องจัดหาให้มีถังขยะในจำนวน ขนาดที่เพียงพอตามจุดซึ่งเข้าถึงได้ โดยจะต้องมีสีและปิดฉลากที่ถูกต้อง นอกจากนี้จะต้องมีการให้ความรู้กับลูกจ้างและผู้เช่าถึงวิธีในการแยกขยะอินทรีย์ไปใส่ยังถังที่เหมาะสม และให้ข้อมูลกับผู้เช่ารายใหม่ภายใน 14 วันหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่

ส่วนลูกจ้าง ผู้เช่า ผู้รับเหมา และลูกค้า ก็มีหน้าที่จะต้องแยกขยะอินทรีย์ไปใส่ถังที่ถูกต้อง

สำหรับหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียน หน่วยงานของรัฐบาล ก็ต้องทำตามข้อบังคับอย่างภาคธุรกิจเช่นกัน

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วใครมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริการกำจัดขยะในเขตที่ท่านอาศัยอยู่เพื่อจะได้ทำให้ถูกต้องค่ะ

เดือนหน้าเป็นเดือนสุดท้ายแห่งการลงทะเบียนของ Covered CA ใครยังไม่มีประกันสุขภาพควรจะรีบติดต่อตัวแทนหรือลงทะเบียนเองได้ในช่วงเวลานี้ หรือหากใครมีแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแบบประกันก็ต้องทำในช่วงเวลานี้เช่นกันค่ะ

ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้ผู้อ่านทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป รักษาสุขภาพกายและใจให้ดี แล้วเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะ

บทความนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปไม่ใช่เป็นการให้คำแนะนำ หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ อยากจะถามคำถามในกรณีส่วนตัวท่านสามารถโทร.มาสอบถามกับผู้เขียนได้ที่เบอร์ (850) 598-1709 หรือจะอีเมลมาหาผู้เขียนที่ walaipank@gmail.com ก็ได้ค่ะ หากผู้เขียนไม่ได้รับสายก็ฝากข้อความไว้ได้ จะติดต่อท่านกลับไปภายหลัง

อ้างอิง: https://www.calrecycle.ca.gov/organics/slcp/collection


วลัยพรรณ เกษทอง

30 ธันวาคม 2564