เห็นมา เขียนไป

ทิวสน
เห็นมา เขียนไป 18 พฤศจิกายน 2566

ประโยคที่ว่า "ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น” ที่ผ่านมาเราเข้าใจความหมายผิดไปหรือไม่ พระอาจารย์ธานี ท่านแสดงธรรมก่อนที่จะถวายสังฆทาน หัวข้อเรื่อง ความหมายของคำว่า "ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น" คนส่วนมาก รวมทั้งเราด้วย ก็จะเข้าใจว่า พระท่านบอกให้ปลงว่า ไปไม่กลับ ก็ = ตาย หลับไม่ตื่น ก็ = ตาย ฟื้นไม่มี ก็ = ตาย หนีไม่พ้น ก็ = ตาย ใช่ไหม? แต่พระท่านแสดงธรรมว่า เราท่านทั้งหลายเข้าใจความหมายผิดหมดเลย เราควรจะทำความเข้าใจเสียใหม่ ให้ถูกต้อง จะได้ไปสอนลูกหลานให้เข้าใจ ดังนี้ "ไปไม่กลับ" หมายถึง 'กาลเวลา' ที่หมุนผ่านไป ไม่มีวันหวนกลับ อดีตล่วงไปแล้ว เหลือแต่ปัจจุบัน ควรใช้เวลาสร้างแต่ความดีให้คุ้มค่า "หลับไม่ตื่น" หมายถึง คนที่ยังหลงอยู่กับ 'โมหะ' ความหลงใน 'กิเลส' สร้างแต่บาปกรรม ไม่ยอมทำความดี เหมือนคนที่หลับไหล ไม่ยอมตื่นรับรู้ตามความจริง "ฟื้นไม่มี" หมายถึง 'สังขารของเราที่ร่วงโรยไป' ในแต่ละวัน ไม่สามารถย้อนคืนความหนุ่มความสาวได้ "หนีไม่พ้น" หมายถึง 'กรรม' ที่เราสร้างมาในแต่ละวัน ไม่มีวันที่เราจะหนีกรรมนั้นพ้น สรุปว่า ท่านบอกให้เรา ไม่ประมาทใน 'กาลเวลา' ไม่ประมาทใน 'กิเลส' ไม่ประมาทใน 'สังขารที่ล่วงไป' ไม่ประมาทใน 'การสร้างบุญกุศล' จึงส่งต่อมาให้คิด เป็นกัลยาณมิตร กัลยาณธรรม เพื่อส่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้เป็น 'สิริมงคล' ในวันนี้..สาธุ