บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์เชิญชมการแสดงนาฏศิลปและดนตรี คีตกาลผ่านสมัย

The 26th Annual Thai Classical Day โรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ แคลิฟอร์เนีย

ต้องขออภัยท่านผู้อ่านคอลัมน์บันทึกจากเบย์แอเรียที่ผู้เขียนห่างหายไปนานมาก วันนี้กลับมาบันทึกเสนอกิจกรรมเพื่อสังคมไทยในซานฟรานและเบย์แอเรีย ด้วยการขอเชิญชวนกันไปชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ผลงานของคณะครูอาสา และนักเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์วัดพุทธานุสรณ์ ประจำปี ค.ศ. 2022 ครั้งนี้เป็นการกลับมาแสดงหลังจากโรคระบาดโควิดแพร่กระจายจนทำให้ไม่สามารถจัดได้ ว่างเว้นมาถึงสองปีแล้ว ณ บัดนี้ สถานการณ์พอจะคลี่คลายไปมาก ทางคณะกรรมการโรงเรียนจึงได้มีมติเห็นชอบจัดงานเพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้เผยแพร่ผลงานการเรียนการสอนให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้ง

การแสดงประจำปีนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ค.ศ 2022 ณ บริเวณสวนด้านข้างพระอุโบสถของวัดพุทธานุสรณ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 โดยชื่องาน คือ คีตกาลผ่านสมัย และเป็นการแสดง Thai Classical Show ครั้งที่ 26 ของโรงเรียนวัดพุทธานุสรณ์

โดยท่านจะได้ชมการแสดงที่ย้อนไปถึงความรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมของอดีตกาล อาทิ ยุคสมัยดินแดนสุวรรณภูมิรุ่งโรจน์ เช่น ทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี ล้านนา สุโขทัย มาถึงอยุธยา จนมาถึงยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งนับเป็นยุคแห่งความร่มเย็นเป็นสุข ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ผสมกลมกลืน ผสานสอดคล้องด้วยสุนทรียะและภูมิปัญญาและคติธรรมทางพุทธศาสนา อันนำมาซึ่งการแสดงชุดที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของประเทศในชุดสี่ภาค เป็นต้น

งานแสดงครั้งนี้จะไม่มีการขายบัตร แต่ท่านสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธาให้กับโรงเรียน สามารถบริจาคได้ในวันงาน ขอความกรุณาแต่งตัวสุภาพเนื่องจากงานมีในบริเวณวัด

สนใจเข้าชมงานโปรดจองบัตรล่วงหน้า โดย ติดต่อวัดพุทธานุสรณ์ เบอร์โทรศัพท์ 1-510-790-2294 หรือคลิกไปที่ shorturl.at/djmDG ที่จอดรถมีจำกัดนะคะ หากเป็นไปได้ กรุณาช่วยกันใช้ car pool ค่ะ