บันทึกจากเบย์แอเรีย
ผอ.นสพ.เพ็ญวิภา โสภาภัณฑ์บันทึกจากเบย์เอเรีย 29 มิถุนายน 2567

บันทึกฉบับนี้ ขอนำ กลอนธรรมะของ คุณ แสงประภัสสร มาลงให้อ่าน เป็นการปิดท้ายเดือนมิถุนายน 2567 พร้อมทั้งภาพกิจกรรมธรรมะ นั่งสมาธิ และสนทนาธรรมะ นำโดย แม่ชี ซายาเล มานาพิกะ ที่วัดพุทธานุสรณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567


ทิศที่ ๑๑ การบริหารจัดการจิต : ๗. สร้างแต่มิตร อย่าสร้างศัตรู

โคลงสี่ตรีพิธพรรณ


๑...เห็นขอนขวางโดดข้าม.....ไปเลย
ผิเปรียบคนเกยเบน.....แม่นแล้ว
มิบังคับใครเสย.....จนตรอก
สุนัขหันสู้แกล้ว.....แพ่งหนา

๒...ผู้จนตรอกตอบโต้.....เอาคืน
คนโง่หาอริ.....ทุกครั้ง
ผิคนฉลาดฝืน.....กลายเปลี่ยนเป็นมิตร
อวดหยิ่งพลันได้ตั้ง.....ศัตรู

๓...จงเจียมตนอ่อนน้อม.....มิตรพาน
คนซื่อพรูจริงใจ.....เพื่อนแท้
ความเป็นเพื่อนชมชาญ.....มอบก่อน
มิตรภาพได้แล้......สุขศรี

๔...รับแนวเดียวไม่พริ้ง.....มิเจอใครคบ
เราฝึกคลี่มอบวาง.....เฟื่องหล้า
เปิดโอกาสเขารอดเลอ.....มีโชค
เราไม่อับคว้างคว้า.....เปิดทาง ฯ|ะ


แสงประภัสสร


ที่มา: จากหนังสือ ทิศที่ ๑๑ บทที่ ๗ หน้า ๙ ของ หลวงพ่อชุมพล พลปญโญ