สุขภาพและการบำบัด
สดศรี สุริยะฉาย
เฉียดสโตร้ค

วันหนึ่งตื่นขึ้นตอน 6 โมงเช้า ตามเวลาที่แมวเหมียวชื่อบีบี้ปลุกทุกวันราวกับใส่นาฬิกา ลุกไม่ขึ้น ในสมองเกิดความว่างไม่มีความรู้สึกของสัญญาณประสาทเต็มที่อย่างที่เคย หัวใจเจ็บตรงจุดที่จะเต้น แขนขาวางเฉยอยู่ข้างตัว เบาเหมือนไม่มีแรงหรือการติดต่อของเซลล์กล้ามเนื้อ รู้สึกหนาวถึงแม้จะห่มผ้านวมหนา 2 ชั้น รีบโทรศัพท์เรียกหาผู้ดูแลให้มาเป็นเพื่อน เพราะต้องการ company in case of need เมื่อเขามาถึงก็กระตือรือร้นให้เรียก 911 หรือจะพาไปหาหมอทันที แต่ก็ประวิงไว้ พยายามพูดกับเขาตลอดเวลามิให้ขาดการประสานงานทางจิต สัก 15 นาทีต่อมา เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น เป็นเสียงหลานสาวที่เมืองไทยโทรมา ทำไมอีกซีกโลกหนึ่งถึงมีจิตประหวัดถึงน้าสาวยามฉุกเฉินได้ เป็นสิ่งที่น่าคิด เพราะเราก็ไม่มีจิตคิดถึงอะไร เพียงแต่พยายามพูดกับผู้ดูแลมิให้ขาดการสื่อสารทางความคิดกับเขา คือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตมิให้อยู่คนเดียว เป็นใช้ได้ เป็นความอุ่นใจ มิให้จิตหลุดไปจากร่างกาย หลานสาวบอกว่า ที่เมืองไทยคนเป็นสโตร้คกันหลายคน เช่น พี่สาวของผู้เขียนอายุ 90 ปี หลานสาวของผู้เขียนอายุ 70 ปี ผู้เขียนอายุห่างจากทั้งสองคน คนละ 10 ปีพอดี น่าคิดไหมว่า ผู้เขียนไม่รู้ว่า ตัวเองเป็นอะไร พึ่งได้ศัพท์จากหลานสาวนี่เองว่าคนเป็นสโตร้คกันมาก นี่กระมังที่ผู้เขียนประสบอยู่ ยังดีที่รอดมาเขียนอาการให้อีกหลานคนรับรู้ ว่านี่คืออาการเริ่มต้นของการจากโลกนี้ไป หรือพระเจ้ารับไปสวรรค์กระมัง

คนเรามีไฟในกายจากแหล่งธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุโลหะ ธาตุน้ำ ธาตุลม

1.ธาตุไฟ ประกอบด้วยพลังเกิดจาก 1.หัวใจให้ประจุไฟฟ้าลบ 2.ลำไส้เล็ก ให้ประจุไฟฟ้าบวก 3.พลังความอุ่น 3 ประการให้ประจุไฟฟ้าบวก 4.พลังจากการหมุนเวียนโลหิตและพลังทางเพศ เป็นประจุไฟฟ้าขั้วบวก

2.ธาตุดิน มาจากม้าม เป็นขั้วลบ กระเพาะอาหาร เป็นขั้วบวก

3.ธาตุโลหะ ได้พลัง 1.ปอด เป็นขั้วลบ 2.ลำไส้ใหญ่เป็นบวก

4.ธาตุน้ำ ได้พลังจาก 1.ไต เป็นขั้วลบ 2.กระเพาะปัสสาวะ เป็นขั้วบวก

5.ธาตุลม ได้พลังจาก 1.ตับ เป็นขั้วลบ 2.ถุงน้ำดี เป็นขั้วบวก

การฝึกให้เกิดความสมดุยในร่างกาย เกิดจากการปฏิบัติ 5 ข้อ ได้แก่ 1.มีสติสัมปชัญญะ ความคิดลึกซึ้ง 2.บริโภคอาหารคุณค่าครบถ้วน 3.อยู่ในบรรยากาศสงบ 4.อารมณ์เยือกเย็น ไร้ความกังวลกลัดกลุ้ม

การมีความสมดุลในความเป็นอยู่ มาจากการทำงานที่ตนเองสนใจ การสังคมกับผู้อื่นที่ให้ความรู้สึกเป็นสุข และเพลิดเพลิน

จะเห็นได้ว่าความเป็นสุขในอารมณ์เป็นผลเนื่องมาจากการกินอยู่ และการสมาคมกับผู้อื่นที่ดี ประกอบกับมีความรู้จากการศึกษาเป็นพื้นฐานในการสร้างรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตได้

สรุปได้ว่า ชีวิตที่สมดุลเกิดจาก การสมาคม การทำงาน และการศึกษาหาความรู้ให้พอเพียงต่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นการป้อนธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โลหะ ให้ทำงานสมดุลกันตลอดเวลา

ต่อมที่รับผิดชอบจัดสรรฮอร์โมนป้อนธาตุเหล่านี้ตลอดเวลา มาจาก ระบบประสาท โดยเฉพาะการทำงานของต่อมไพนีล ต่อไฮโปทาลามัส ต่อมพิจุอิทาริ ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ต่อไทมัส ต่อหมวกไต ต่อมบนไต กระเพาะอาหารที่จะแยกอาหารไปสร้างสารเคมีซึ่งมีเซลล์สามารถใช้งานต่อการสังเคราะห์สารในเซลล์ รวมทั้งการทำงานสมบูรณ์ของต่อมเพศและรับไข่

การทำงานตลอดทุกวินาทีแม้ยามหลับ ก่อให้เกิดความสมดุลของทุกอย่างทั้งหมดในร่างกาย ดังเช่นที่ผู้เขียนประสบอาการคล้ายสโตร้ค หรือหัวใจเกือบหยุดทำงานระหว่างหลับ อาจมาจากหลายสาเหตุ อาทิ อาหารไม่เพียงพอต่อการสร้างสารเคมีไปเลี้ยงเซลล์ในระบบหัวใจ ที่เราเรียกว่า ใกล้เคียงสโตร้ค หรือหัวใจอายหยุดทำงานเมื่อไม่มีสารที่ต้องการ และหลานสาวของผู้เขียนโทรศัพท์มาหาผู้เขียนทันที เพราะเขาเรียนรู้วิชาบำบัดด้วยจักระ ย่อมมีพลังจิตสูงพอที่จะมีจิตประหวัดถึงผู้เขียนในยามที่หัวใจเกือบไม่ทำงาน ส่งไปกระตุ้นระบบประสาทเพียงพอ จะเห็นได้ว่า การฝึกจิตให้มีพลังสูง หรือเรียนการทำสมาธิจิต จะช่วยได้ทั้งการบำบัดตนเอง และมีพลังจิตสูงหรือไกลข้ามครึ่งโลก ดังเช่นหลานอยู่เมืองไทย คิดถึงและเป็นห่วงผู้เขียนอยู่อเมริกาว่ามีอะไรผิดปกติเสียแล้ว เลยรีบโทรศัพท์มาหาเพื่อถามไถ่ ในขณะที่ผู้เขียนหัวใจเต้นอ่อน ดีว่ายังไม่หยุดทำงาน เพราะดึงความสนใจออกจากร่าง เพ่งความสนใจไปสนทนากับผู้ดูแล และพลังจิตสามารถกระตุ้นให้จิตของหลานสาวที่อยู่ตรงข้ามอีกครึ่งโลกมีจิตประหวัดถึงผู้เขียนและโทรศัพท์มาหาทันที

ศาสตร์การมีอายุยืน ที่ไทยเรียกว่า อายุวัฒนะ Ayurveda “Science of Longevity” มีส่วนประกอบขององค์ 3 คือ

1.องค์ประกอบธาตุลม (Air-Ether) Vata Dosha ถ้าไม่ได้รับการบำรุงให้สมดุล จะแสดงออกทางร่างกาย เช่น ผมแห้ง ผิวไม่มีน้ำนวล เล็บบางเปราะ รูปร่างผมไม่แข็งแรง มีร่างกายเย็น ชอบอยู่กลางแดด มีความเหนื่อยเพลียเป็นนิจสิน ชอบอาหารเค็ม มีความหิวกินอาหารตลอดเวลา มีความกระตือรือร้นอยู่ไม่เป็นสุข ไวต่ออารมณ์และเปลี่ยนแปลงเสมอ ชอบเดินทางเปลี่ยนที่ท่องเที่ยวตลอดเวลา ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ชอนนอนในที่มีแสงสว่าง ตื่นบ่อย มีอารมณ์เครียด วุ่นวาย กังวลตลอดเวลา

2.องค์ประกอบด้านอาหาร (Pitta Dosha) ชอบความเย็น แห้ง รสเปรี้ยว ชอบอาหารแห้ง หวาน ขม ชอบกีฬาตื่นเต้นโลดโผน มีความมั่นคงหนักแน่น ชอบการสัมผัสเร้าอารมณ์ ใส่เครื่องประดับสีขาว เรียกว่า moon stone หรือ clear quartz หยกสีขาว ไข่มุก Peridot และ Blue sapphire

3.องค์ประกอบด้านหลัง (Kapha Dosha) หนักไปในกลุ่มอาหารที่ไขมันต่ำ เส้นใยสูง เกลือมาก มีรสซ่า ไม่จัดจ้าน ออกรสขม ชอบใช้แรงหนักหน่วง เต้นรำจังหวะรุนแรง นวดปลายประสาท ชอบมณีแบบโกเมน หินสีน้ำเงิน ทับทิม พลอยรุ้ง มรกต

Ayurveda มีความหมายส่งเสริมการมีอายุยืน ควรปฏิบัติดังนี้ เคลื่อนไหวเนิบนาบเชื่องช้า อาหารย่อยง่าย ช่วยความเป็นกลางของร่างกายโดยวิธีนวดกดจุดปลายประสาท นั่งสมาธิ ฝีกโยคะ นวดประสาทมือและเท้า ใช้น้ำมันสมุนไพร ปรับปรุงความสมดุลแห่งกาย จิต และประสาท หลักการแห่งความสมดุล 3-4-5 ได้แก่ ธาตุ 3 คือ อาหาร อากาศ น้ำ ธาตุสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และธาตุห้า คือ หัวใจ ปอด สมอง โลหิต น้ำเหลือง

ในกรณีชิมลางสโตร้คที่ผู้เขียนประสบมาแล้วนี้ เป็นสิ่งบอกล่วงหน้า ให้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบความสมดุลของ ธาตุ 3 ธาตุ 4 และธาตุ 5 นับแต่บัดนี้ เพราะยังมีโอกาส และที่หลายคนมีประสบการณ์ใกล้สโตร้คดังเช่นหลานสาวและพี่สาวของผู้เขียนบอกว่าเขาก็เป็น ผู้เขียนก็เป็น ท่านผู้อ่านไม่ต้องลองให้เป็นหรอก ไม่สนุกแน่ เร่งทบทวนบทความนี้และดูว่าจะปรับปรุงอะไรบ้าง ตั้งแต่บัดนี้ เมื่อยังมีโอกาส