ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 พฤษภาคม 2556

โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย เป็นรายการเดือนแห่งวิชาการ ซึ่งคณะครูอาสาท้องถิ่นและน้องๆ ครูปี จากครุศาสตร์ จุฬาฯ จึงร่วมใจกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-25 พฤษภาคม เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนและเร้าให้เด็กๆ สนใจและ มีกำลังใจในการเรียนภาษาไทยยิ่งขึ้น ทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ หลังจากสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล และนั่งสมาธิแล้วนั้น ผ่านไปเป็นสัปดาห์ที่ 2 โดยวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นการแข่งขัน "หนูน้อยยอดนักอ่าน" ได้เพิ่มการ ประกวด "ร้องเพลงไทย" เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการประกวดด้วย

รายการประกวด "ร้องเพลงไทย" เป็นการประกวดระดับชั้นประถมปีที่ 1 จากการตัดสินของคณะกรรมการ 3 ท่าน คือ นางพิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง ครูอาสาท้องถิ่นสอนชั้น ป. 2 นางรณิดา ทางธรรม ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 3 และ นางปรียาภา เตชะวิจิตรสกุล ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป. 4 ผลจากการตัดสิน ด.ญ.พิมพ์พิชา วรศรรคณิษฐ์ ได้รับการคัด เลือกเป็นผู้ชนะเลิศ โดยมี ด.ช.แบรนดอล ดำรงค์ และ ด.ญ.แสงเทียน นวลแสงเทียน ได้รองชนะเลิศที่ 1 และ 2 ตาม ลำดับ ได้รับรางวัลเงินทุนการศึกษาและของที่ระลึกเป็นกำลังใจ

ส่วนการประกวด "หนูน้อยยอดนักอ่าน" เป็นการประกวดในระดับชั้นประถมปีที่ 5-6 และชั้นมัธยม โดยมี นายบัญญัติ นพคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท แนททีวี นางรารี่ คำลือ ประธานชมรมผู้ปกครอง นางพิไลลักษณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็น กรรมการตัดสิน ผลปรากฏว่าผู้ชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.เจนิสา ช่วยเจริญสุข นักเรียนชั้นมัธยม รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ด.ญ.ธิดารัตน์ สมานุกร ชั้นประถมปีที่ 5-6 และ ด.ช.แทนไทย พงษ์เสถียร นักเรียนชั้นมัธยม ได้รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้เงินทุนการศึกษาและของที่ระลึกเช่นกัน

ครูเปิ้ลวาสินีธรรมปัญญาผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมศาสนาและเยาวชนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี 2556 จากจำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งในและนอกประเทศรวม 160 ท่านนั้น มีกำหนดเข้ารับพระราชทานใน วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้


วัดพุทธิชิโนฮิลส์ ขอเชิญร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรม บวชชี-พราหมณ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. พร้อมกันนี้ขอเชิญร่วมบุญกุศลสมโภชวัดครบ 17 ปี และเปิดป้าย “วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA” ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มีโรงทานอาหารฟรี ดนตรีตลอดวัน ติดต่อเป็นเจ้าภาพเครื่องไทยธรรม และโรงทานได้ที่ 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com www.watchinohills.org