ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 18 กันยายน 2564

การซ่อมแซมและบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถศาลาวัดไทยฯ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคณะช่างนำโดย ช่างสมาน โสธนเมธีกุล เป็นการบูรณะซ่อมแซมครบวงจรครั้งแรก หลังจากที่เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้มีการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา โดย “หลวงเตี่ย” พระธรรมราชานุวัตร และ ฯพณฯ พล.อ.ชวลิตร ยงใจยุทธ เป็นประธานในงานฉลอง อุโบสถศาลาหลังนี้จะมีอายุครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งคณะสงฆ์และกรรมการวัดมีกำหนดจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมงานสมโภชอายุวัฒนมงคล 90 ปี ชาตกาล “หลวงพ่อใหญ่” พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาส กำหนดงานวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ซึ่งทางวัดจักได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบตามลำดับต่อไป

การเทศน์มหาชาติเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2563 ณ วัดไทยฯ เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่12 กันยายน 2564 เป็นการเทศน์กัณฑ์ที่ 8 คือ กัณฑ์กุมาร พรรณนาถึงการที่พระเวสสันดรทรงให้ ทานพระธิดาและโอรส คือ กัณหา และชาลี แก่เฒ่าชูชก ซึ่งเข้าเฝ้าของสองกุมารในตอนรุ่งเช้าหลังจากที่พระนางมัทรีเข้าป่าหาผลไม้นำมาเป็นอาหารแล้ว สองกุมารได้ยินก็หนีลงไปซ่อนตัวอยู่ที่สระ พระเวสสันดรจึงเสด็จติดตามหาสองกุมารแล้วมอบให้แก่ชูชก กัณฑ์นี้ประดับด้วยพระคาถา 101 พระคาถา แสดงโดย พระประยนต์ โสภณญาโณ คณะเจ้าภาพประกอบด้วย คุณวาสนา ลาดู คุณนงนาถ วิเศษมิตร คุณรัตนากร และ คุณศศิ Beneiids พร้อมทั้งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาวัดไทยฯ รวบรวมปัจจัยกัณฑ์บำรุงวัดจำนวน 3,989.00 เหรียญสหรัฐ ขออนุโมทนาสาธุ ขอพระบารมีคุณพระรัตนตรัยโปรดคุ้มครอง ให้เจริญสิริสวัสดิ์ตลอดไป

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดย “หลวงพ่อใหญ่” ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญ คุณสุนีย์ และบุตรชาย ธนวัฒน์ หอสุวรรณ ที่ศรัทธาเป็นประธานจัดงานและผู้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมีคุณไอด้า ยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาสตรีไทยฯ เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน กำหนดจัดงานวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 หลังจากออกพรรษาแล้ว 2 สัปดาห์ ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านร่วมบุญกฐินพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกัน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสลากภัต-สารทไทย วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.10 น. ประธานจัดงานโดยสมาคมปักษ์ใต้ แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ถวายมหาสังฆทาน ถวายสลากภัต ร่วมทำบุญสร้างวัด และเลือกซื้ออาหารคาวหวาน ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง (ตารางวาละ $ 99.99) จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา