ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 15 มิถุนายน 2556

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2556 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมบำเพ็ญบุญกุศล รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารโรงทาน จองอุปกรณ์รัตนอุโบสถศาลา ทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในงานทำบุญ “งานสลากภัต” และขออนุโมทนาขอบคุณขวัญใจ อุ่นปัญโญ ประธานจัดงานและทอดผ้าป่าสามัคคี เจ้าภาพอาหารโรงทาน เจ้าภาพจัดดอกไม้ และสาธุชนทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้


วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป ณ ออดิทอเรียมของโรงเรียนพาโนรามาไฮสคูล 8015 Van Nuys Blvd., Panorama City, CA 91402 ขอเชิญพี่น้องไทยทุกท่านไปร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกไทยหลานไทย ซึ่งจะเป็นกำลัง สำคัญของชุมชนไทยในอนาคต ในงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 15 พิสูจน์ความสามารถของเด็กๆ เชื้อสาย ไทย ที่ได้รับการปลุกจิตสำนึกจากคุณครูมาเป็นเวลา 1 ปี พวกเขาสามารถซึมซับได้มากน้อยเพียงไร ขอความกรุณาไปถึง ออดิทอเรียมก่อนการแสดง 1 ชั่วโมง มีบริการอาหารฟรีก่อนการแสดงด้วย โดยการแสดงจะไม่มีการหยุดพัก แสดงต่อเนื่องตลอดจนจบรายการ โปรดอย่าพลาดไปชมกันให้ได้

เปิดเรียนไปแล้วเป็นวันที่ 3 สำหรับการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ปีการศึกษา 2556 โดยโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ส่งคณะครูอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทย ในนามของโครงการฯ จำนวน 12 ท่าน มี อ.อรชา พันธุบรรยงก์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม เป็นหัวหน้า นำน้องๆ ครูอาสาฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ขณะนี้ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากวันแรกเป็น 84 คนแล้ว ทางโรงเรียน ยังเปิดรับสมัครอยู่ทุกวัน ขอเชิญไปสมัครเรียนกันได้