ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 21 พฤษภาคม 2565

วัดไทยลอสแองเจลิส เป็นวัดพุทธศาสนาแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยถือเอามงคลฤกษ์ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริมหาเถร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วัดพระเชตุพน หรือวัดโพธิ์ท่าเตียน ทรงวางศิลาฤกษ์เป็นปฐมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2515 เวลา 06.29 น. เป็นวันสร้างวัดแต่นั้นมา จนถึงปัจจุบันพุทธศักราช 2565 แม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ นานัปการ แต่ด้วยศรัทธาของพี่น้องไทยที่มาประกอบอาชีพอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีชีวิตผูกพันอยู่กับวัดและพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิด ได้พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวทะนุบำรุงวัดไทยฯ จนสามารถยืนเด่นเป็นศรีสง่าเชิดหน้าชูตาของชุมชนไทย เป็นวัดไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมายบ้านเมืองเป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา

โดยที่เป็น “วัดไทย” แห่งแรกดำรงอยู่คู่สังคมไทยแอลเอมาเป็นเวลา 50 ปี เป็น “ต้นธาร” ให้มวลพระธรรมทูตจากเมืองไทยเดินทางมาเผยแพร่พุทธธรรมและตามรักษาศรัทธาของพี่น้องไทยจนพระพุทธศาสนาแพร่ขยายไปเกือบทุกรัฐของอเมริกา มีวัดไทยดำรงความเป็นศูนย์กลางรวมใจของพี่น้องไทยตามเมืองต่างๆ ของแต่ละรัฐไม่ต่ำกว่า 100 วัด และพระธรรมทูตไม่ต่ำกว่า 500 รูป ด้วยเหตุนี้คณะสงฆ์วัดไทยลอสแองเจลิส และคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันจัดงาน “สมโภช 50 ปี วัดไทยลอสแองเจลิส” และงานฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ พร้อมกัน โดย คุณตัน พัฒนะ อดีตนายกสภาไทยทาวน์ ให้เกียรติเป็นประธานจัดงาน กำหนดงานระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2565 รวม 4 วัน ซึ่งนอกจากงเป็นการสมโภชวัดไทยฯ และฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงพ่อใหญ่แล้ว ก็จะเป็นการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 44 โดยจะมีพระมหาเถรานุเถรและพระธรรรมทูตจากเมืองไทยและประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ไม่ต่ำกว่า 300 รูป (ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยกำหนดวันที่ 10 -11 มิ.ย.) จึงขอเชิญญาติโยมสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร (เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ท์) และถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ธรรมทูตที่เข้าร่วมประชุมตามกำลังศรัทธา แจ้งความจำนงได้ที่พระสงฆ์วัดไทยฯ ทุกรูป หรือที่เบอร์โทร 818-780-4200 และ 818-445-6366 ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่วัดไทยลอสแองเจลิส มีงานทำบุญวันเกิดพระวิเทศกิตติคุณ ท่านเจ้าคุณเริ่ม และผู้ที่เกิดเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีญาติโยมมาร่วมทำบุญด้วยกันมากมาย พระสงฆ์ส่วนหนึ่งได้รับนิมนต์ออกไปนอกวัด เหลือแค่ 7 รูปที่ขึ้นมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แต่ท่านเจ้าคุณเริ่มก็ได้ถวายปัจจัยพระสงฆ์ทั้งวัด 18 รูป ดังนั้นปัจจัยที่ญาติโยมมาร่วมทำบุญวันเกิดที่ได้รับในวันนี้ $2,009.- ได้ถวายเข้าวัดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นเพื่อช่วยในงานทำบุญวันเกิดอายุวัฒนมงคล 90 ปี ของหลวงพ่อใหญ่พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทย และเป็นงานทำบุญสมโภชครบรอบ 50 ปีของวัดไทยที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-12 มิถุนายน นี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ เจริญในบวรพระพุทธศาสนา ตลอดกาล สาธุๆๆ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมงานฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลเสาเสมาธรรมจักร, รางวัลเสาอโศก พระครูวิเทศกัลยาณธรรม, ดร. และอุบาสก อุบาสิกา ผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล โรงทานฟรี ถวายมหาสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์ มอบรางวัลผู้นำบุญ ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เลือกซื้ออาหารคาวหวาน มากมาย ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ แจ้งความประสงค์ออกโรงทานสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ และกำลังจะปรับพื้นดินในการก่อสร้าง จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในส่วนต่าง ๆ หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา