ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 สิงหาคม 2559

การเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ภาคฤดูร้อน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 14 สิงหาคม 2559 รวม 9 สัปดาห์ ได้ถึงบทสุดท้ายไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคณะครูอาสาฯ จาก โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นำโดย อ.ดร.ปิยานี จิตร์เจริญ และน้องๆ ร่วมใจกันจัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รักษาการคณบดี คณะครุศาสตร์ และรองอธิการบดีจุฬาฯ ฝ่ายกิจการนิสิต ให้เกียรติเดินทางจากประเทศไทยมาเป็นประธานมอบให้เด็กๆ เชื้อสายไทยจำนวน 114 คน

รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม เป็นพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิม พระชนมพรรษา “84 พรรษามหาราชินี” และงานวันแม่แห่งชาติ ซึ่งคณะครูอาสาฯ ร่วมกับสภาสตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย ภาคใต้ โดย กิริยา หิรัญพลกุล ประธานสภาสตรี พร้อมใจกันจัดขึ้น รวมพลังใจพสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โดยมีผู้แทนสมาคมชมรมต่างๆ และองค์กรเอกชนเข้าร่วมวางพานพุ่มเงินพุ่มทองถวายพระพร และ ร้องเพลงสดุดีมหาราชาก้องวัดไทย พิธีดังกล่าว คุณจิรภาพรรณ มลิทอง ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่าง ประเทศ ผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส เป็นประธานในพิธีนำถวายพระพร

ณ เวลานี้เป็นต้นไป เป็นช่วงปลอดวิชาการและกิจกรรม คณะครูอาสาของเราหลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่นำพา เหนื่อยยาก บ่มเพาะปลุกจิตสำนึกลูกหลานเชื้อสายไทยเป็นเวลา 9 สัปดาห์เต็มๆ ก็เดินทางท่อง “ทัวร์” ตามสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรมที่ทางวัดจัดให้ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วนำกลับไปปรับใช้ในบ้านเมืองของเรา โดยทางวัดไทยฯ มีกำหนดจัดเลี้ยงส่งและขอบคุณในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญท่านผู้ปกครองซัมเมอร์ นำอาหารไปร่วมเลี้ยงส่งและพบปะสังสรรค์สั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ให้คณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศจัดโครง การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาส มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยให้จัดโครงการตั้งแต่เข้าพรรษาจนสิ้นปี พ.ศ. 2559 โดยให้วัดไทยในต่างประเทศพิจารณาดำเนินการตามความ เหมาะสมและสอดคล้องกับมติมหาเถรสมาคมนั้น

คณะพระธรรมทูตในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยฯ เขตตะวันตก-ใต้ ซึ่งครอบคลุมรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐเนวาด้า รัฐ อริโซน่า รัฐยูท่าห์ และรัฐนิวเม็กซิโก มีวัดในความดูแลของ พระราชธรรมวิเทศ วัดพุทธานุสรณ์ ซานฟรานซิสโก รองประธานสมัชชาฯ รูปที่ 1 และ พระวิเทศธรรมคุณ วัดสุทธาวาส ริเวอร์ไซด์ รองประธานรูปที่ 3 จำนวน 35 วัด กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิม พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป โดยมีหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพ มงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยแอล.เอ. ที่ปรึกษาสมัชชา สงฆ์ไทยฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งท่านเจ้าคุณพระวิเทศธรรม คุณ ได้มีหนังสือเรียนเชิญท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส คุณธานี แสงรัตน์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในพิธีดังกล่าวนี้ประมาณว่าจะมีพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ เข้าร่วมเจริญพระพุทธมนต์ไม่ต่ำกว่า 100 รูป โดยพระธรรมทูตที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครู สัญญาบัตรและพระราชาคณะ ก็จะนำพัดยศประจำตำแหน่งมาในพิธีด้วย จึงขอเชิญผู้แทนสมาคม ชมรมต่างๆ และพี่น้องไทยทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อองค์ พระประมุขของชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากเสร็จพิธีแล้วทางวัดมีบริการอาหารว่าง (ข้าวต้ม) ให้ทานกันด้วย

ข่าวสุดท้าย เป็นประกาศจากตลาดอาหารวัดไทยแอล.เอ. ซึ่งเปิดดำเนินการยุคใหม่ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เป็นเวลา เป็นต้นมา ได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องไทยและชาวต่างชาติอย่างอบอุ่น จนต้องเพิ่มร้านเข้ามาบริการรองรับความต้องการของพี่น้องไทยเพิ่มขึ้น คณะกรรมการจึงเปิดรับสมัครและจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกพ่อค้าแม่ขายฝีมือเลิศรสเข้ามาเปิดบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งรายการที่เปิดรับสมัครและจัดแข่งขัน ก็คือ ส้มตำ ผัดไท ข้าวมันไก่ ร้านน้ำเต้าหู้ โจ๊ก น้ำขิง โรตี ขนมปังสังขยา และขนมหวานแบบไทยทุกชนิด โดยจะจัดให้มีการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลาบ่ายโมง เป็นต้นไป ขอเชิญติดต่อสมัครได้ที่ พระมหาบุญลือ โทร. 818-579-3217 หรือที่ พระมหาประจวบ โทร. 818-915-6873 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โรงเรียนวัดไทยฯ ภาคฤดูร้อนเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ภาระหน้าที่ในการอบรมบ่มเพาะปลุกจิตสำนึกลูกหลานเชื้อสายไทย ก็จะตกเป็นของครูอาสาประจำการ 1 ปี ซึ่งปีนี้มีทั้งสิ้น 10 คนด้วยกัน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 สิงหาคม เป็นต้นไป ขอเชิญท่าน ผู้ปกครองภาคปกติ วันเสาร์-อาทิตย์ นำบุตรหลานไปสมัครเรียนกันได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. หรือ 10 โมงเช้าเป็นต้นไป เริ่มเรียนเวลา 12.00 น. การเรียนการสอนนาฏศิลป์และดนตรีไทย เริ่มเวลา 09.00 น. และขอเชิญท่านผู้ปกครองพบปะพูดคุยกับคุณครูของเรา ในรายการ “ปฐมนิเทศ” เวลา 13.00 น. ขอเชิญพร้อมกัน ณ อาคารเรียนศาลาพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ชั้นบน โดยพร้อมเพรียงกัน


วัดสุทธาวาส จะจัดพิธีทำบุญสารทไทย ทำบุญอุทิศบรรพชน ทอดผ้าป่าสร้างโรงทาน ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, http://www.suddhavasa.org/


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบำเพ็ญบุญกุศล “งานบุญสลากภัต-บุญข้าวสาก-ตานก๋วยสลาก-ชิงเปรต” วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายสลากภัต ถวายมหาสังฆทาน ถือศีล ฟังพระธรรมเทศนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ทางวัดเตรียมสลากภัตไว้ให้บูชาสำหรับท่านสาธุชนผู้ไม่ได้นำมา (ตลาดวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีความประสงค์ต้องการพ่อค้า แม่ค้า มาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ติดต่อได้ที่ คุณแดง 714-676-5057) สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com