ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 11 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมบุญเทศน์มหาชาติ หรือพระเวสสันดรชาดก ซึ่งวัดไทยลอสแองเจลิส จัดแสดงประจำทุกๆ วันอาทิตย์ ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา โดยเริ่มต้นด้วยกัณฑ์ทศพร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา สิ้นสุดกัณฑ์สุดท้าย คือ คาถาพัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นการเทศน์โดยภาษาบาลีที่จารึกเรื่องราวของพระเวสสันดรล้วนๆ นับได้ 1000 พระคาถา แสดงโดย พระมหาปภาวิน ปิยสีโล ปธ.6 เจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ คือ กลุ่มมิตรในบุญ กลุ่มกรรมฐานวัดไทยฯ กลุ่มบาลีศึกษา คณะแม่ครัววัดไทยฯ ศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม และครอบครัว และ คุณวาสนา ลาดู พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกาสาธุชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพ

โดยเจ้าภาพได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบว่า กลุ่มมิตรในบุญได้ขายอาหารภายในวัดตั้งแต่วันที่ 7/2 - 9/3 เป็นเวลา 10 ครั้งรวมได้ยอดขายทั้งหมด $13,100. ผู้สนับสนุนไม่ออกนามบริจาค $3,000.- จากแม่ครัววัดไทยและเพื่อนๆ $400.- รวมปัจจัยของกลุ่มมิตรมิตรในบุญ $16,500.- กลุ่มกรรมฐานร่วมทำบุญด้วย $1,000.- คุณวาสนา ลาคู $1,640.- ดร.วิทยา เมธิยาคม $300.- อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั่วไป $1,042.- รวมเป็นปัจจัยกัณฑ์เทศน์ถวายเข้าวัดทั้งสิ้น $20,482.-

รวมยอดปัจจัยกัณฑ์เทศน์ตั้งแต่กัณฑ์แรก คือ กัณฑ์ทศพร (แสดงเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566) ถึงคาถาพัน (แสดงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566) เป็นจำนวนปัจจัยทั้งสิ้น $131,300.- สาธุๆๆ กันดังๆ รับอนิสงฆ์ผลบุญไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพทุกๆท่าน ซึ่งมี คุณรัชดา คุณาธรรม เป็นสะพานบุญ เป็นผู้เชื้อเชิญมาทำบุญร่วมกันในปีนี้ และหลายปีที่ผ่านมา ปีหน้าขอเชิญทำบุญเทศน์มหาชาติร่วมกันอีก ในโอกาสนี้ก็ขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลก โปรดจงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ตลอดไปเทอญ สาธุ

สุดสัปดาห์นี้ (เสาร์-อาทิตย์) วันที่ 11-12 วัดไทยลอสแองเจลิสขอเชิญญาติโยมพี่น้องไทยทุกท่านร่วมบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมี คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน และ คุณดวงใจ กูรมะโรหิต เป็นประธานถวายผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน ตามรายละเอียดในกำหนดการ (เฉพาะวันที่ 12 พฤศจิกายน) ดังต่อไปนี้

เวลา 07.30 น. ตลาดอาหารวัดไทยเพื่อชุมชนเปิดบริการ

เวลา 08.00 น. ตั้งองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน และผ้าป่าบริวารกฐิน ณ อุโบสถศาลา และปะรำพิธีด้านล่าง บูชาผ้าไตรเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญกุศลตลอดทั้งวัน

เวลา 09.30 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์รอบอุโบสถศาลา

เวลา 13.30 น. พิธีแห่ผ้าไตรเครื่องไทยธรรม บริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน และผ้าป่าบริวาร ผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยคณะกรรมการจัดงาน สาธุชนทั่วไป และครูนักเรียนโรงเรียนวัดไทยฯ

เวลา 14.10 น. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ ประธานจัดงาน

• ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประดิษฐานหน้าอุโบสถศาลา

• ท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมอบให้ประธาน

คุณวราภรณ์ เกษมศิลป์ และมอบเทียนปาฏิโมกข์ให้ คุณสมบูรณ์ นาคสมภพ

• เพลงสรรเสริญพระบารมี ท่านกงสุลใหญ่ ประธาน และผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง

• ประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ขึ้นสู่อุโบสถศาลา ผู้เข้าร่วมพิธียืนขึ้นแสดงความเคารพ

• ประธานวางผ้าพระกฐินพระราชทานเบื้องหน้าคณะสงฆ์วัดไทยฯ แล้วจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

• ประธานอัญเชิญผ้าไตรหันหน้าไปทางพระประธานประจำอุโบสถศาลา และตั้งนะโม 3 จบ

• ประธานหันหน้าไปทางคณะสงฆ์ แล้วกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

• ประธานประเคนผ้าพระกฐินพระราชทาน แด่ประธานสงฆ์

• พระสงฆ์ประกอบพิธีกรานผ้าพระกฐินพระราชทาน

• ประธานประเคนเครื่องอัฏฐบริขารบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน

• คณะสงฆ์แสดงอนุโมทนากถา ประธานกรวดน้ำถวายพระราชกุศล

เวลา 14.45 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีบริวารผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย คุณดวงใจ กูรมะโรหิต

• คุณดวงใจ กูรมะโรหิต นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน

• คุณดวงใจ ถวายผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน

• หลวงพ่อใหญ่มอบของที่ระลึก และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

• ประธานทอดถวายผ้าพระกฐิน และประธานทอดผ้าป่าบริวารผ้าพระกฐิน กล่าวขอบคุณ

เวลา 15.00 น. การแสดงนาฏศิลป์ โดยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ

เวลา 15.15 น. บันทึกภาพหมู่เป็นที่ระลึกและเป็นเสร็จงาน


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญร่วมงานทำบุญงานทอดผ้าพระกฐินประทาน เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตาประทานให้ คุณนิตยา-คุณรำไพ โชติรโส มาถวาย ในวันอาทิตย์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ทอดผ้าพระกฐิน ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์ มีโรงทานฟรี มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาฯ เลือกซื้ออาหารคาวหวาน มากมาย ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502

ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ กำลังดำเนินการปรับพื้นดิน เพื่อก่อสร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎีสงฆ์ สร้างที่จอดรถ สร้างพระประธานประจำอุโบสถ วางท่อน้ำ ท่อไฟ ท่อแก๊ส ทำกำแพงกั้นดินถล่ม วางท่อดับเพลิงรอบวัด จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพปรับพื้นดิน ซึ่งต้องการใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา บริจาคออนไลน์ผ่าน ระบบ

Zelle: Bank of America ที่ E-mail: watchino18@gmail.com

Name: Wat Phrathat Doi Suthep USA สอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502


ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญทอดผ้ากฐินสามัคคี ลอยกระทง และพิธีตอกตะปูสร้างอาคารโรงทานวิเทศธรรมคุณ ณ วัดสุทธาวาส วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิการยน นี้ 3687 FLEMING ST JURUPA VALLEY CA 92509 โทร.951-360-3795