ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 19 กรกฎาคม 2557

3 สิงหาคม 2557 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ ขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันแม่ (วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) และร่วมพิธีวางรัตนมงคลศิลาฤกษ์สร้าง “ศาลาโรงทาน” เพื่อให้แล้วเสร็จพร้อม “รัตนอุโบสถศาลา” ตามกำหนดเปิดในปี 2016 สนใจร่วมบุญติดต่อสอบถามโทร: (951) 360-3795, 360-3495


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “วันแม่แห่งชาติ" วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ฟังเทศมหาชาติชาดก กัณฑ์ชูชก ฟัง-ชม ดนตรีไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 หรือ watchino18@gmail.com


เทศกาลเข้าพรรษา พุทธานุญาตให้พระสงฆ์สาวกอยู่จำพรรษา ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝนโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นเป็นเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 เป็นต้นไป ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่เสาร์ที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับวัดไทยฯ ปีนี้มีพระภิกษุจำพรรษา 23 รูป เป็นพระนวกะ (บวชใหม่) จากเมืองไทย 1 รูป ซึ่งในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกๆ ปี วัดไทยฯ เพิ่มการทำวัตรสวดมนต์เป็น 4 เวลา จากที่ทำอยู่ประจำ 2 เวลา คือ ทำวัตรเช้า กับทำวัตรเย็น โดยเพิ่มทำวัตร เช้ามืด (เวลาตี 5) กับทำวัตรหัวค่ำ (เวลา 2 ทุ่ม) ญาติโยมท่านใดมีศรัทธาจะไปร่วมทำวัตรร่วมกับพระคุณเจ้าวัดไทยฯ ก็ เชิญได้ตามเวลาดังกล่าว

กิจกรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอีกส่วนหนึ่ง ที่วัดไทยฯ จัดเป็นประจำทุกปี คือ เทศน์มหาชาติ การพรรณนาพระประวัติ พระชาติสุดท้ายของพระพุทธองค์ โดยเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ก่อนประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสของพระเจ้า สุทโธทนะ แห่งนครกบิลพัสดุ์ แล้วได้ เสด็จออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแบ่ง กัณฑ์เทศน์ออกเป็นตอนๆ เรียกว่า กัณฑ์ รวม 13 กัณฑ์ โดยกัณฑ์แรก คือ ทศพร เทศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระราช ธรรมวิเทศ เป็นองค์แสดง

สำหรับกัณฑ์ที่ 2 คือ กัณฑ์หิมพานต์ ประกอบด้วยพระคาถา 134 พระคาถา พรรณนาถึงพระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาค ประชาชนชาวนครสีพีโกรธแค้นจึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกตพระประยนต์ญาณโสภโณเป็นองค์แสดงคณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2557 นำโดยครูเหมียว อ.ภัทรพร สิงห์ชัย และเพื่อนๆ ครูร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งมีการแสดงละครรีวิวประกอบการเทศน์อีกด้วย เรียกว่า “มหาชาติทรงเครื่อง” ขอเชิญท่านที่สนใจศรัทธาไปร่วม ฟังเทศน์และชมการแสดงประกอบการเทศน์ ในเวลาบ่าย 2 โมง ของวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคมนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน