ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 22 กุมภาพันธ์ 2557

ประชุมคณะสงฆ์วัดไทยฯคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารเมื่อค่ำวันเสาร์ที่ผ่านม ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี หลวงพ่อใหญ่ท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวิเทศเป็นประธานและดำเนินการประชุมโดยในการประชุมครั้งนี้ ทีมงานมูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย สมชาย ไทยทัน ประธานมูลนิธิ ธารน้ำใจฯ ประธานจัดงาน รสสุคนธ์ วรศรี ประธานประกวดเทพีสงกรานต์ ตุ๊กตา มาร์ ประธานประกวดมิสซิส สงกรานต์ รัมภา มหากายี ริชาร์ด มาร์ และ อาริยา ชิว ประธานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบริวารสงกรานต์ เข้าร่วม ประชุมกันพร้อมหน้า

สำหรับกรรมการแผนกต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนหน้าเดิมที่ยังมีไฟโชนอยู่ในหัวใจเข้ารับหน้าที่ อาศัยประสบการณ์หลากหลายที่สั่งสมมาหลายปี การเตรียมงานเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องสะดวก โดยเฉพาะแผนกประกวดเทพีสงกรานต์ซึ่งมี น้องอี๊ด รสสุคนธ์ วรศรี เป็นแม่งาน เริ่มต้นเดินสายหาสปอนเซอร์ได้รับเสียงตอบรับอย่างน่าชื่นใจ สุดเศวต เศวตโสภณ แห่ง การบินไทย มอบตั๋วไป-กลับ แอลเอ-กรุงเทพฯ 1 ที่นั่ง เป็นรางวัลสำหรับสาวงามผู้ชนะเลิศเป็นเทพีสงกรานต์วัดไทยฯ ประจำปี 2557 นอกเหนือจากรางวัลอื่นๆ อีกมากมายขอเชิญสาวงามที่สนใจความงามแบบไทยบนเวทีประกวดสมัครได้ที่รสสุคนธ์ วรศรี โทร. 818-441-9979

ในส่วนของแผนกตลาดอาหาร แหล่งรวมอาหารไทยเลิศรสจากฝีมือของแม่ครัวตามร้านอาหารไทยหลากหลายในแอล.เอ. ขอเชิญบรรดาพ่อค้าแม่ขายสินค้าพื้นเมืองจองบูธขายของได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอเชิญจับสลากเป็นเจ้าของบูธได้ในวัน เสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณเต้นท์ด้านหน้าอนุสาวรีย์หลวงเตี่ย ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์เยือนศรัณย์ จันทโชโต โทร. 818-287-1735 และที่ พระณัฐพงษ์ ปัญญาวชิโร โทร. 818-571-6614 ทุกวัน

โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ. จัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะเมื่อวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่าน มา เพื่อเป็นการสักการะบูชาและน้อมรำลึกพึงพระมหากรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระวิสุทธิคุณขององค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง “หัวใจ” ของพระพุทธศาสนา แก่พระอรหันตสาวก จำนวน 1,250 รูป ซึ่งเดินทางสถานที่ต่างๆ เข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยไม่ได้นัดหมายกัน

การแข่งขึ้นจัดขึ้นบนอุโบสถศาลา หลังจากที่นักเรียนสวดมนต์ไหว้พระสมาทานศีลและนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้ว พระอาจารย์ เยือนศรัณย์ จันทโชโต รองครูใหญ่โรงเรียนพุธศาสนาวัดไทยฯ เป็นประธานจัดแข่งขัน ผลปรากฏว่าในการแข่งขันวันเสาร์ คือทีมชนะเลิศคือชั้น ป. 5-6 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชั้นมัธยมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชั้น ป. 4 รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ชั้น ป. 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 4 ชั้น ป. 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 5 ชั้น ป. 1 และอนุบาลส่วนวันอาทิตย์ทีมชนะเลิศคือชั้นมัธยมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือชั้น ป. 5-6รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือชั้น ป. 4รองชนะเลิศอันดับที่ 3 คือชั้น ป. 3 และ ป. 2 และรองชนะเลิศอันดับที่ 4 คือชั้นอนุบาลและประถมปีที่ 1

ประเด็นที่น่าสนใจในการจัดการแข่งขันซึ่งคณะครูอาสาสามารถสัมผัสได้ ก็คือเด็กๆให้ความสนใจตั้งใจสวดกันมากแม้บางชั้นจะสวดผิดหรือเด็กนักเรียนบางคนสวดไม่ได้เลยแต่มีความตั้งใจนั่งพนมมือฟังเพื่อนๆ สวดอย่างสงบเป็นภาพที่น่ารักมาก ส่งผลให้คุณครูมีกำลังใจที่จะให้การศึกษาอบรมลูกหลานไทยในต่างแดนยิ่งขึ้น


วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ขอเชิญร่วมวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4 หลักสูตรพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยอาจารย์กุณฑลทิพย์ โกล์ดแมน (อ.ปอง โยคีรุ่นแรกในอเมริกา) ระหว่างวันที่ 24-28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 www.watdoisuthepusa.org E-mail: watchino18@gmail.com และขอเชิญพุทธศาสนิกเมธีชนร่วมงานบำเพ็ญบุญ “งานกตัญญูกตเวทิตาธรรมรำลึก” พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร หลวงพ่อวิเวกานันทะ วันอาทิตย์ที่ 16 เดือนมีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังดนตรีไทย ฟังพระธรรมเทศนา หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ แสดงโดย พระครูสุธรรมโสภณ เจ้าอาวาส