ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 25 มิถุนายน 2565

งานบุญพิธี “สมโภช 50 ปี วัดไทยลอสแองเจลิส” และงานฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี หลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยฯ โดยมีการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ 44 เป็นกิจกรรมสำคัญ ระหว่างวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ยังคงมีประเด็นให้พูดถึงกันอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะท่านประธานจัดงานของเรา คุณตัน พัฒนะ และรองประธานคนรู้ใจ คุณจีน่า ปรีชา ที่ทุ่มเทเสียสละให้กับงานนี้ด้วยใจเกินร้อย “เดินสาย” บอกบุญเพื่อนสนิทมิตรสหายและช่วยติดตามเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงานอย่างแข็งขัน ส่งผลให้การเตรียมงานดำเนินไปด้วยดีและประสบผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชมในที่สุด โดยเฉพาะยอดรายรับที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายบัญชีของของวัด ท่านพระครูสมุห์อำพร จารุโภ เหรัญญิกของวัด แจ้งว่า ณ วันนี้รวบรวมเป็นยอดรายรับได้ประมาณ 260,000 กว่าเหรียญสหรัฐ ขออนุโมทนาบุญบารมีคุณพระคุ้มครองทุกท่านประสบแต่สุขเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย และเจริญในธรรมตลอดกาลนาน เทอญฯ

งานนี้ มวลพระสงฆ์ธรรมทูตจากทุกประเทศทั่วโลกเข้าร่วมบุญและร่วมปฏิบัติศาสนกิจด้วยความพร้อมเพรียงไม่ต่ำกว่า 370 รูป นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวัดไทยฯ ยังความปลื้มปิติให้กับญาติโยมที่ศรัทธาเดินทางมาร่วมงาน พร้อมทั้งนำภัตตาหารคนละอย่างสองอย่างตามกำลังความสามารถมาถวายทั้งเช้าและเพล แถมด้วยน้ำปานะสำหรับช่วงบ่ายๆ ขณะที่พระสงฆ์ท่านหยุดพักการประชุม ผ่อนคลายด้วยซุ้มบริการน้ำชากาแฟของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เมืองอะซูซ่า ที่บริการได้ตลอดวัน การบริการน้ำปั่นของ Starwat ของวัดพุทธโสธรวิเทศ นิวแม็กซิโก โรตีของวัดพุทธปัญญา แคลิฟอร์เนีย ด้านอาหารคาวหวานก็มากมาย ขออนุโมทนาชื่นชมญาติโยมทุกฝ่าย และทีมงานทุกส่วนทุ่มเทเสียสละด้วยความอิ่มเอิบเบิกบานใจ ขออนุโมทนาขอบคุณท่านเจ้าคุณพระวิมลพุทธิวิเทศ ดร.ไพรัช พุ่มน้อย จากรัฐนิวเม็กซิโก พร้อมทีมงานเสริมอย่างคนของวัดสุทธาวาส และคุณสำรวย ทองเหล็ก และลูกสาวจัสมิน จากลาสเวกัส ขอบุญกุศลทั้งมวลโปรดบันดาลให้ประสบแต่สุขตลอดกาล

คณะสงฆ์วัดไทยแอลเอ โดยหลวงพ่อใหญ่ พระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านผู้ที่มีส่วนร่วมบุญในงานพิธีสมโภช 50 ปี วัดไทยแอลเอ และฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระเทพมงคลวิเทศ เมื่อวันที่ 9-12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาบุญท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้ศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในงานนี้ตามลำดับดังต่อไปนี้ ประธานจัดงาน คุณตัน พัฒนะ และ คุณจีน่า ปรีชา $10,000.00 พระวิเทศกิตติคุณ $2,800.00 คุณอำนาจ และคุณปิยะนุช เจริญสุขวานิช $10,00.00 คุณวิจิตรา กาญจนทัพพะ $5,000.00 คุณสุรพล เมฆพงษ์สาทร $2,500.00 คุณสมชาย ไทยทัน $2,500.00 คุณกนกวรรณ รอดโฉม $2,500.00 คุณเพ็ญแข ติลกมนกุล $2,500.00 คุณพงษ์เดช คุณรุจา ตุลาภรณ์ และครอบครัว 2,500.00 คุณสุเทพ-วินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ $2,500.00 ครอบครัว “เองตระกูล” โดย ร.ท.สัณณ์ชัย เองตระกูล $2,500.00 คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ $2,500.00 คุณวนิดา ศรีวะรมย์ $2,500.00 คุณสายพิณ และคุณบิล (สุชาย) ชุติมา $2,500.00 คุณเดช และคุณพูนสุข เพ็ชรมุกข์ $2,500.00 คุณสุรศักดิ์ วงค์ข้าหลวง $2,500.00 คุณยุพินพักตร์ เตโชภาส $2,500.00 คุณแคทตี้ เกตุสมบูรณ์ $2,500.00 และ คุณจรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล $2,500.00 (มีรายนามอนุโมทนาบุญในสัปดาห์ต่อไป)