ข่าวจากวัดข่าวจากวัด 20 พฤษภาคม 2557

ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับงานฉลองสมณศักดิ์และสัญญาบัตรพัดยศพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) และพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ พระครูวชิรชยาทร (ท่านบุญลือ) ซึ่งคณะกรรมการวัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการบอร์ดวัดไทยฯ เมตตาให้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เสริมด้วยพิธี “สืบชะตา” ตามประเพณีพื้นบ้านของชาวล้านนา โดยมีท่านสุภัทร์ พระครูศรีวิเทศชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดชัย มงคลวราราม รัฐยูท่าห์ เป็นพระอาจารย์เจ้าพิธี ญาติโยมให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีกันแน่นอุโบสถศาลา เป็นพิธีสืบอายุวัฒน มงคลถวายพระครูวชิรชยาทร ที่ได้รับการผ่าตัดอันเนื่องจากโรคหัวใจ ต้องพักฟื้นเป็นเวลาแรมเดือน วัดไทยฯ จึงจัดพิธีขึ้น ในคราวเดียวกัน

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสและประธานกรรมการบอร์ดวัดไทยฯ ขอ อนุโมทนาขอบคุณพระสงฆ์ธรรมทูตจากวัดต่างๆ และญาติโยมที่เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น และขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าภาพ โรงทานที่นำอาหารอร่อยๆ เลิศรสมาบริการพี่น้องไทยอย่างอิ่มหนำตลอดงาน ขออนุโมทนารายนามดังต่อไปนี้ คือ สภา สตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ สมาคมไทยปักษ์ใต้ มูลนิธิธารน้ำใจสหรัฐอเมริกา

ห้องอาหาร “จิตลดา” คณะสุนทราภรณ์แฟนคลับแอลเอ สมาคมล้านนาไทย สมาคมไทยนวดไทยและสปา สมาคมพยาบาล ไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ กลุ่มผู้ปกครองนาฏศิลป์วัดไทยฯ คุณสมศรี เลิศวิชชุหัตถ์ ครูเปิ้ล โรงเรียนวัดไทย คณะวัดไทย ศรีโสดาซันวัลเลย์ สมาคมอีสาน ก๋วยเตี๋ยวละโว้ โดย คุณสมพงษ์-พัชรา คำชำนาญ และ คุณณัฐฐา เหล็งศรีชะเอม (ส้มตำ-เนื้อแดดเดียว) ขอให้ทุกท่านประสบแต่สุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และเจริญในธรรมตลอดกาล

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2560 นี้ คณะสงฆ์ไทย โดยแม่กองบาลีสนามหลวง ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี กรรมการ มหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้มอบให้ พระเทพปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม กทม. และคณะ เดินทาง มาดำเนินการจัดสอบ บาลี ณ สนามสอบวัดไทยลอสแองเจลิส เป็นการจัดสอบปีที่ 3 เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของ พระสงฆ์ธรรมทูตที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาศรัทธาของญาติญาติโยมอยู่ตามวัดในรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใน ปัจจุบันมีวัดอยู่ตามรัฐต่างๆ จำนวน 101 วัด (สถิติเมื่อปี 2457) และมีพระสงฆ์ธรรมทูตปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามวัดต่างๆ ไม่ต่ำ กว่า 500 รูป

ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยแบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกธรรม และ แผนกบาลี แผนกธรรมแบ่งย่อยออกเป็น นักธรรมชั้นตรี โท และ เอก ปัจจุบัน สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง ส่วนแผนกบาลี แบ่งย่อยออกเป็นประโยค ป.ธ. 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ. 9 เป็นระดับสูงสุด โดยมีพระพรหมโมลี วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็น

แม่กองบาลีสนามหลวง ซึ่งปีนี้ได้มอบให้ พระเทพปริยัติโมลี นำคณะมาดำเนินการจัดสอบดังที่กล่าวข้างต้น คาดว่าจะมีพระ สงฆ์ธรรมทูตทั้งที่เป็นนักเรียนและเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบ และกรรมการควบคุมห้องสอบไม่น้อยกว่า 70 รูป เข้าร่วม ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยวัดไทยฯ รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้าเพล ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพนำ ภัตตาหารเช้าเพลมาถวายพระคุณเจ้าโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับสุดสัปดาห์นี้ (วันที่ 20-21 พฤษภาคม) โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ งดการเรียนการสอนเนื่องเพราะต้องใช้สถานที่ เป็นที่จัดสอบบาลีสนามหลวง และจะเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติในสัปดาห์ต่อไป (วันที่ 27-28 พฤษภาคม) ผู้ปกครอง โปรดทราบตามนี้ ขอบคุณ

คณะสงฆ์วัดไทยฯ โดยหลวงพ่อใหญ่ ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศ ขออนุโมทนาบุญต่อ คุณนันทวุฒิ อนุยูร คุณขนิษฐา อนุยูร และ คุณณปภา ลิ้มชาโตอมตะ แห่งชมรมรักษ์ธรรม ที่มีศรัทธารับเป็นเจ้าภาพยอดบุษบกล้อมพระเมรุมาศ จำนวน 8 ยอด โดยรับที่จะประดับตกแต่งยอดบุษบกดังกล่าว ตามคำแนะนำของ “ช่างหมาน” สมาน โสธนเมธีกุล ผู้รับผิดชอบในการ ก่อสร้างพระเมรุมาศ


วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญบุญฉลองวัดครบ 21 ปี วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ทำบุญตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าป่าสามัคคี ชมการแสดงของคณะนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ Tel: 909-606-9502 E-mail: watchino18@gmail.com