เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
ร้อยโทหญิงองค์สิริวัณณวรีฯ ราชองครักษ์กองพันทหารม้า

ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศทหารให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นร้อยโทหญิง และแต่งตั้งให้ทรงเป็นนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2555 และมีพระบรมราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งร้อยโทหญิงพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ ให้ทรงเป็นราชองครักษ์พิเศษ รับสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.2555 ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ค.2555

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงศึกษาดูงาน ณ กองบัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดยมีพล.ต.สุรศักดิ์ บุญศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ประธานสมาคมแม่บ้านทบ. สาขา พล.ม.2 รอ. เฝ้ารับเสด็จ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฉลองพระองค์ชุดปกติกากีแกมเขียวคอแบะของทหารบก ซึ่งเป็นชุดที่ใช้ในการรายงานตัวของทหาร ทรงถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จยังกองบังคับการกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ โดยมีขบวนม้านำเสด็จ เพื่อทอดพระเนตรบอร์ดนิทรรศการภารกิจของกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์

ทั้งนี้กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ มีภารกิจสำคัญคือ 1.เป็นหน่วยแห่นำเสด็จและจัดขบวนม้าเข้าร่วมในงานพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญ 2.ลาดตระเวนและระวังป้องกันให้กับหน่วยเหนือหรือหน่วยที่ขึ้นสมทบ