เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 17 มิถุนายน 2560

ผมได้รับข้อความชิ้นหนึ่งที่ส่งมาให้ เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงได้นำมาลงให้ผู้อ่าน ได้ทราบเกี่ยวกับกฏหมายบางข้อของอเมริกา ……..* เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ (แอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ) แนะนำให้ครอบครัวผู้อพยพที่มีหลายสถานะทางอิมมิเกรชั่นเตรียมการวางแผนฉุกเฉินไว้ล่วงหน้า ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ “เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆ ครอบครัว ที่ควรจะมีการวางแผนไว้ในกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดนกักตัวโดยอิมมิเกรชั่น หรือโดนเนรเทศ ควรทำการวางแผนไว้ ธุวดารา โกลด์แมน เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของชุมชนที่ เอเชี่ยนอเมริกันแอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ ให้การช่วยเหลือชุมชนไทยผ่านทางโครงการสายด่วนภาษาเอเชี่ยนที่ให้บริการทางกฎหมายฟรี ผ่านสายด่วนด้านกฎหมายแก่ผู้ที่พูดภาษาไทยได้ภาษาเดียวหรือผู้อพยพคนไทย ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง……บันทึกคำให้การของผู้ดูแล (The Caregiver’s Affidavit) และเอกสารการแต่งตั้งตามเงื่อนไขของผู้ปกครอง (The Conditional Nomination of Guardian) เป็น 2 เอกสารสำคัญสำหรับการวางแผนฉุกเฉินของครอบครัว แอดแวนซิ่ง จัสทิส-แอลเอให้บริการปรึกษาและช่วยเตรียมเอกสารทั้ง 2 ประเภทนี้ โดยไม่คิดค่าบริการบันทึกคำให้การของผู้ดูแล (The Caregiver’s Affidavit) ระบุว่าใครจะเป็นผู้ดูแลเด็ก เราสามารถใช้เอกสารนี้ลงทะเบียนเรียนและอนุญาตการจัดการทางการแพทย์ในบางกรณีของเด็กได้ถ้าเด็กอาศัยอยู่กับผู้ดูแล ขอบเขตอำนาจของผู้ดูแลทางด้านการแพทย์ของเด็ก ขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลเป็นญาติที่มีคุณสมบัติหรือไม่ เอกสารการได้รับการแต่งตั้งตามเงื่อนไขของผู้ปกครอง (สภาตุลาการของแคลิลฟอร์เนีย ฟอร์ม GC-211) อนุญาตบิดามารดาในการแต่งตั้งและให้ความยินยอมต่อผู้ดูแลตามกฎหมาย ที่จะมีสิทธิในการดูแลเด็กอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เอกสารนี้สามารถนำมาใช้ในกระบวนการการแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กในอนาคตในกรณีที่บิดามารดาไม่สามารถดูแลเด็กได้ ……..* “ถ้าได้รับการปรึกษาและความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เอกสารเหล่านี้จะเป็นเอกสารสำคัญทีให้ความปลอดภัยต่อทุกๆครอบครัว” คุณธุวดารา โกลด์แมน แจ้งว่า “เอกสารเหล่านี้ ควรจะถูกเก็บไว้ร่วมกับเอกสารสำคัญอื่นๆ ในที่ปลอดภัยเพื่อเพื่อนและสมาชิกครอบครัวที่ไว้ใจได้สามารถนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน” แอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ ได้แปลเอกสารชี้แนะในหลายๆภาษาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับบิดามารดา เอกสารนั้นร่างขึ้นโดยเบทเซดิก (Bet Tzedek) และศูนย์ข้อมูลด้านกฎหมายแก่ผู้อพยพ สามารถดูข้อมูลได้ที่ www.advancingjustice-la.org/know-your-rights-resources……..* สำหรับผู้ที่ไม่มีเอกสารการอยู่อย่างถูกต้องหรือผู้ที่สถานะขาด และต้องการทราบว่าตนเองมีทางเลือกเกี่ยวกับเรื่อง อิมมิเกรชั่นอย่างไรบ้าง ทางแอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอ ให้การกลั่นกรองเรื่องอิมมิเกรชั่นฟรี และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ สำหรับการนัดการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องอิมมิเกรชั่น สมาชิกในชุมชนสามารถโทรมาที่แอดแวนซิ่งจัสทิส-แอลเอในสายด่วนภาษาที่ต้องการ ภาษาไทย (800) 914-9583 ภาษาอังกฤษ (888) 349-9695 สามารถฝากข้อความและหมายเลขติดต่อกลับไว้ได้ถ้าไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง ท่านจะได้รับโทรศัพท์จากเราภายใน 1 วันทำการ