เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แสดงความหงุดหงิดกับข่าวน้ำฝนรั่วจนฝ้าเพดานในห้องเรียนพังถล่ม โดยเห็นว่ากรณีสื่อเสนอว่านักศึกษาหวิดดับนั้น เป็นเรื่องเกินจริง เพราะขณะที่เกิดเหตุ ไม่มีนักศึกษาเรียนอยู่ในห้อง

จึงเห็นควรอย่างยิ่งที่จะต้อง”ควบคุมสื่อ”

แต่ขณะเดียวกัน อาจารย์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้ให้ข้อมูลยืนยันว่า ก่อนจะพังถล่มลงมานั้น มีนักศึกษาเข้าไปนั่งรอเรียนอยู่ก่อนแล้ว และเมื่อตัดสินใจอพยพย้ายออกมา บรรดาๆ นักศึกษายังกล่าวกันว่าโชคดีอย่างมากที่ไม่อยู่ขณะพัง หรือไม่เดินผ่านตอนที่มันพังถล่มลงมา

จึงเห็นว่า ไม่ใช่ข่าวที่เกินจริง

ทั้งยังนำมาสู่ข้อสงสัยระหว่างความห่วงใยในสวัสดิภาพนักศึกษากับการได้ทีเรียกร้องให้คุมสื่อของอธิการบดี!?!

กระนั้นก็ตาม แม้จะเป็นที่ตลกขบขันว่า ระดับศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์

กลับหยิบยกเอาเรื่องโครงหลังคาฝ้าเพดาน มาเป็นเหตุเรียกร้องให้ควบคุมสื่อ

อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพของทั่วทั้งสังคม

กระทบเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ส่วนใหญ่

เอาเรื่องโครงหลังคาฝ้าเพดาน มาจัดการกับเรื่องโครงสร้างสังคมด้านสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตย!

สะท้อนถึงหลักคิด ด้านระบบ หลักการ อย่างน่าสงสัย

แต่ก็อย่าได้มองว่าแค่อารมณ์ความหงุดหงิดเท่านั้น เพราะอีกสถานะของอธิการบดีคือสมาชิกสนช.

เมื่อร่างพ.ร.บ.ควบคุมสื่อผลักดันขึ้นมาจากสปท. ก็จะต้องเข้าสู่สนช.เพื่อให้มีผลออกมาบังคับใช้ในอนาคต

จึงต้องจับตามองกันต่อไปอย่างจริงจัง

ในท่ามกลางสายตาของทั่วทั้งสังคม ที่เคยเชื่อมั่นในเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาของประชาชนวงกว้าง โดยปรีดี พนมยงค์

จากหัวหอกในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย บัดนี้เกิดอะไรขึ้น เมื่อผู้บริหารสนับสนุนการควบคุมสื่อ

และในขณะเดียวกัน ฟากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีภาพพจน์อนุรักษนิยม

กลับมีเรื่องน่ายินดีสำหรับวงการปัญญาชนที่มีความคิดก้าวหน้า

เมื่อสภานิสิตจุฬาฯ ลงมติอย่างท่วมท้น เลือกนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เป็นประธานสภานิสิตฯ

เนติวิทย์ คนรุ่นใหม่ที่ชัดเจนในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพทั้งทางการศึกษา ด้านกฎระเบียบเก่าๆ ของมหาวิทยาลัย และวิพากษ์ระบบเกณฑ์ทหาร

กลับมีที่ยืนที่แสดงบทบาทได้ชัดเจนในจุฬาฯ

น่าสงสัยว่าถ้าเนติวิทย์เลือกไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ในยุคนี้ จะเกิดอะไรขึ้น!?