เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 29 ธันวามคม 2561

เหลืออีกเพียง 2 วันก็จะถึงวันสุดท้ายของปีเก่าแล้ว เวลาผลัดเปลี่ยนเวียนไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ.ยังคงอยู่เคียงข้างคุณผู้อ่านตลอดไป ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปเพียงใด เราก็พยายามวิ่งไล่ตามไขว่คว้าวิวัฒนาการความก้าวหน้าของโลกให้ทัน นอกจากเป็นตัวอักษรบนกระดาษแล้ว ไทยแอลเอ. ยังมีเว็ปไซต์ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ให้คุณได้อ่านกันเป็นประจำทุกวัน คลิกไปที่ www.thailanewspaper.com

อย่างที่เคยสัญญากับคุณผู้อ่านไว้ว่า ไทยแอลเอ.จะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เราจะก้าวไปกับโลกพร้อมๆกับผู้อ่านทุกท่าน จะสังเกตุได้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ทั้งรูปเล่มและบทความจากคอลัมนิสต์ ผู้มีความรู้และความสามารถที่กลั่นเรื่องราวต่างๆออกมาจากมันสมอง มาให้ท่านได้รับความรู้ต่างๆในโลกกว้างอย่างแท้จริง

ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ ไทยแอลเอ.ได้เชิญนักเขียนกิตติมศักดิ์และคอลัมนิสต์หลายท่าน มาเขียนบทความต่างๆในหนังสือพิมพ์ของเรา ขอขอบคุณ นายแพทย์อรุณ สวนศิลป์พงศ์,ประเสริฐเชาวน์ ธุวะนุติ, วลัยพรรณ เกษทอง, สุพัชรี ศรีพิพัฒน์ ,ทนายความโจเซฟ จิตมั่นการ และ ดร.พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ ที่ทำให้หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ.มีสีสรรและมีสาระเพิ่มขึ้นมาก

ยังครับ เรายังไม่หยุดเพียงแค่นี้ ไทยแอลเอ.ยังคงปรุงแต่งเนื้อหาสาระให้เป็นที่ถูกตาและถูกใจผู้อ่านทุกท่าน เพื่อเราจะได้เป็นที่รักและชื่นชอบของท่านตลอดไป

ขอบคุณคอลัมนิสต์และผู้ร่วมงานทั้งหลายที่ร่วมกันสร้างสรรค์ให้หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ.ยืนยงคงอยู่คู่กับชาวไทยในสหรัฐอเมริกาตลอดมาเป็นเวลา 33 ปีแล้ว

และสุดท้ายนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน สปอนเซอร์และผู้ให้การสนับสนุน หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ.มาตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับนี้


ด้วยใจจริง
วิรัช โรจนปัญญา