เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 17 พฤษภาคม 2557

คนเราทุกคน ย่อมพบกันความสุขและความทุกข์ในชีวิต ผิดกันตรงมากกับน้อยเท่านั้น คนที่มีความสุขก็พยายามรักษาความสุขนั้นเอาไว้ให้นานแสนนาน ส่วนคนที่มีความทุกข์ก็ต้องรีบค้นหาสาเหตุและขจัดปัดเป่าออกไป เปลี่ยนให้ความทุกข์กลับกลายมาเป็นความสุขอันเป็นผลดีแก่สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจของคนๆ นั้น

เพื่อนผมส่งคติสอนใจมาให้อ่านดู ก็ไม่รู้ว่ามันไปเอามาจากไหน อ่านดูแล้วถูกใจมากๆ เลยขออนุญาตนำมาลงให้คุณผู้อ่านได้อ่านกัน และนำไปปฏิบัติ เพื่อจะได้เริ่มต้นค้นหาความสุขใส่ตัว


เรื่องที่ควรลืมทิ้งสามเรื่อง
1. ลืมอายุ
2. ลืมเรื่องที่ผ่านมา
3. ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษคนอื่น

สี่เรื่องที่ควรมีไว้
1. มีคนที่รักคุณด้วยความจริงใจ
2. มีเพื่อนที่รู้ใจ
3. มีงานมีการทำ
4. มีบ้านที่อบอุ่น

ห้าอย่างที่ต้องเอา(ต้องทำ)
1. ต้องร้อง
2. ต้องเต้น
3. ต้องใช้
4. ต้องหัวเราะ
5. ต้องรักษาสุขภาพ

หกอย่างที่ไม่ควรทำ
1. หิวแล้วไม่ยอมทาน
2. หิวน้ำไม่ยอมดื่ม
3. ง่วงแล้วไม่ยอมนอน
4. เหนื่อยแล้วไม่ยอมพัก
5. ไม่สบายไม่ยอมรักษา
6. แก่แล้วค่อยคิดเสียใจ

ความโกรธ ทำให้หัวใจ"ทำงานหนัก
ความรัก ทำให้หัวใจ "ทำงานดี"
ความดีทำให้หัวใจนั้น "พองโต"
ความโง่จะทำให้ "เสียหาย"
ความตายนั้นเป็นเรื่อง "ธรรมดา"

บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

สิ่งที่สูงกว่าเงิน มี 7 อย่าง
1. การได้เกิดมาเป็นคน
2. การได้ยลศาสนา
3. การมีกัลยาณมิตร
4. การมีความสุจริตเป็นนิสัย
5. การมีใจปราศจากริษยา
6. การมีเวลาให้บุคคลอันเป็นที่รัก
7. การรู้จักสะกดคำว่า พอ

ชีวิตคน มี 1 หนทาง
คือ ทางเดินของตัวเอง

มีของมีค่าอยู่ 2 อย่าง
1. สุขภาพกาย
2. สุขภาพจิต

เพื่อน มี 3 ประเภท
1. ให้หยิบยืม
2. ร่วมงานมงคล
3. ร่วมงานโศกเศร้า

ทุกข์ มี 4 ทุกข์
1. มองไม่ทะลุ
2. สละไม่ลง
3. แพ้ไม่เป็น
4. ปล่อยวางไม่ได้

มี 5 คำพูด
1. ยิ่งลำบากยิ่งต้องสู้
2. ยิ่งดียิ่งถ่อมตน
3. ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น
4. ยิ่งมียิ่งประหยัด
5. ยิ่งหนาวเหน็บยิ่งมีน้ำมิตร

ทรัพย์สมบัติอยู่ 6 สิ่ง
1. ร่างกาย
2. ความรู้
3. ความฝัน
4. ทัศนคติ
5. ความเชื่อมั่น
6. ความกล้าหาญ