เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 15 ตุลาคม 2559

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส (สกญ.) จัดสมุดลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ โดยเปิดให้ลงนามได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13-16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป จะเปิดให้ลงนาม ณ บริเวณชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ในขณะนี้ รัฐบาลอยู่ในระหว่างการเตรียมงานพระบรมศพให้สมพระเกียรติยศและสมกับความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ โดยรัฐบาลจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

รัฐบาลขอเชิญชวนให้ประชาชนคนไทย แต่งกายถวายความอาลัยเป็นเวลาหนึ่งปี สถานที่ราชการลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ทุกภาคส่วนควรพิจารณางดจัดงานรื่นเริงต่างๆ เป็นเวลา 30 วัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับชุมชนไทยจะจัดงานบำเพ็ญทางศาสนา 3 ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00-18.00 น. ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส


จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 13 ตุลาคม 2559.