เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 6 ตุลาคม 2555
วันที่ 23 กันยายน 2555

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช
เรียน บรรณาธิการ นสพ. ไทยแอล.เอ.
สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการพิธีวางพวงมาลา

เนื่องในอภิลักขิตสมัยครบรอบ 102 ปี วันสวรรคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับวัดไทยลอสแองเจลิส ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม และชาวไทยในนครลอสแอนเจลิส จะจัดให้พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 12.00 น. ณ วัดไทยลอสแองเจลิส เลขที่ 8225 Coldwater Canyon Avenue, North Hollywood, CA 91605

ในการนี้ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ใคร่ขอเรียนให้ท่าน กรุณาประชาสัมพันธ์ในสื่อมวลชนของท่าน ชักชวนให้คนไทยทุกหมู่เหล่า สมาคม ชมรม สโมสร และหน่วยงานราชการ ได้ทราบ เพื่อไปร่วมในพิธีดังกล่าวโดยทั่วกัน จะเป็นพระคุณยิ่ง


เวลา 12:00 น. ผู้แทนส่วนราชการ สมาคม ชมรมต่างๆ มาพร้อมกัน ณ บริเวณวันไทยลอสแองเจลิส เจ้าหน้าที่เตรียมจัดแถวขบวน
เวลา 12:30 น. พิธีกรกล่าวเชิญ - นายาสมาคมฯ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมพิธี - กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส กล่าวสุนทรพจน์
เวลา 12:50 น. ปิยมหาราชาอศิรพาทสดุดี
เวลา 13:00 น. พิธีกรเชิญผู้แทนทั้งหมดเข้าถวายพวงมาลาหน้าพระบรมรูปฯ ตามลำดับ