เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 29 ธันวาคม 2555

มิเชลล์ ปาร์ค สตีล รองประธานคณะกรรมาธิการภาษีของรัฐแคลิฟอร์เนีย แจ้งว่าเซลส์แท็กซ์แคลิฟอร์เนียจะเพิ่ม (0.25%) เริ่ม 1 มกราคม 2013 เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2013 – 31 ธ.ค. 2016 ตามที่พระราชบัญญัติ (Proposition 30) ที่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชนจากการลงคะแนนเสียงเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2012 ที่ผ่านมา อนุญาตให้รัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่มเซลส์แท็กซ์ (Sales and Use Tax) เริ่ม 1 ม.ค. 2013 ฉะนั้น ถ้าท่านอาศัยอยู่ในมณฑลลอสแองเจลิส (Los Angeles Counties) ซึ่งมีเมืองถึง 88 เมือง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มเป็น 9% ยกเว้นในบางแห่งมีการเพิ่มแท็กซ์พิเศษ (District Tax) เข้าไปอีก เช่น

เมือง Pico Rivera 10 %
South Gate 10 %
Avalon 9.5%
El Monte 9.5%
Inglewood 9.5%
Santa Monica 9.5%
South El Monte 9.5%

ใน Orange Counties มี 34 เมือง ส่วนใหญ่จะเพิ่มเซลส์แท็กซ์เป็น 8% ยกเว้นเมือง La Habra 8.5%

ใน Riverside Counties มี 28 เมือง ส่วนใหญ่จะเพิ่มเซลส์แท็กซ์เป็น 8 %

ยกเว้นเมือง Cathedral City 9%
Palm Springs 9%
Smoke Tree 9%

ใน San Diego Counties มี 77 เมือง ส่วนใหญ่จะเพิ่มเซลส์แท็กซ์เป็น 8%

ยกเว้นเมือง Vista 8.5%
Le Mesa 8.75%
El Cajon 9%
National City 9%

ใน San Bernardino Counties มี 102 เมือง ก็จะเพิ่มส่วนใหญ่เป็น 8%

ยกเว้นเมือง Montclair 8.25%
Norton A.F.B. 8.25%
San Bernardino 8.25%