เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 6 เมษายน 2556
เรื่อง พิธีมอบเสาโคมไฟประดับรูปกินราในไทยทาวน์

ตามที่ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสจะร่วมกันจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 10 ขึ้นในบริเวณไทยทาวน์ ในวันที่ 7 เมษายน 2556 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี งานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จนได้รับการยอมรับให้อยู่ในปฏิทินกิจกรรมประจำปีของนครลอสแอนเจลิส แต่ยังเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความริเริ่มและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสอย่างแท้จริง โดยมีภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุน และถือเป็นแบบอย่างให้ชุมชนไทยในที่อื่น ๆ นำไปปฏิบัติตาม

นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความยินดีเป็นพิเศษที่จะได้มอบเสาโคมไฟประดับรูปกินราจำนวน 1 คู่ ให้นครลอสแอนเจลิสอย่างเป็นทางการในงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัลในปีนี้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างประเทศไทยกับนครลอสแอนเจลิส ซึ่งมีชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสเป็นตัวเชื่อมสำคัญ

สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 24,000 ดอลลาร์สหรัฐให้ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยดำเนินการติดตั้งเสาโคมไฟประดับรูปกินราในครั้งนี้ โดยความช่วยเหลือจากฝ่ายต่าง ๆ อาทิ กองทัพอากาศ (ในการขนส่งจากประเทศไทย) และจากสมาชิกชุมชนไทย (ในการออกแบบติดตั้งและงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยในบริเวณไทยทาวน์ และเพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะร่วมมือกับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสในการพัฒนาไทยทาวน์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นของนครลอสแอนเจลิส ที่กรุณาอนุมัติใบอนุญาตต่าง ๆ จากการประสานงานอย่างแข็งขันของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยภายในเวลาอันรวดเร็ว

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเสาโคมไฟประดับรูปกินรา ที่บริเวณหัวมุมถนน Hollywood ตัดกับถนน Hobart ในวันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
วันที่ 4 เมษายน 2556