เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 29 กันยายน 2561

ทราบข่าวหนังสือพิมพ์ "เสรีชัย" ฉบับบนี้เป็นฉบับสุดท้าย ทำให้รู้สึกใจหาย ทั้งๆที่เป็นหนังสือพิมพ์ต่างฉบับกัน เพราะผมมีความผูกพันอยู่กับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาก มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับโรงเรียนที่เราศึกษาอยู่เกิดไฟไหม้ จนไม่สามารถแก้ไขใดๆได้ ต้องปล่อยให้สูญหายไปตามกาลเวลา

หนังสือพิมพ์ "เสรีชัย" คือหนังสือพิมพ์เครือข่ายของหนังสือพิมพ์ "เสรีชน" หนังสือพิมพ์ที่ได้ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาด้วยระบบมาตรฐานสากล "เสรีชน" ก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม คศ.1975 ถ้านับถึงวันนี้ "เสรีชน" จะมีอายุถึง 43 ปี โดยผมได้ร่วมกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปี 1983 ผมจึงแยกมาทำหนังสือพิมพ์ด้วยตัวเอง ชื่อหนังสือพิมพ์ "เอเชี่ยนโพสต์" จากนั้นในเดือนตุลาคม 1985 จึงเปลี่ยนมาเป็น"หนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ" จนถึงปัจจุบันนี้

อาชีพการทำหนังสือพิมพ์ไทยในอเมริกามันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด คนที่คิดจะทำจะต้องมีทุนสำรองอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ถ้าทำหนังสือพิมพ์ได้ดี หนังสือพิมพ์ก็อยู่ได้อย่างลุ่มๆดอนๆ จะเห็นได้ว่าในอดีตมีหนังสือพิมพ์ที่นี่ ได้ปิดตัวเองลงไปหลายราย ที่เหลืออยู่ก็เป็นเพราะต้องยอมอดมื้อกินมื้อ หรือเพื่อรักษาหน้าตาของตัวเองในสังคมเอาไว้ จะเห็นได้ว่ามักจะมีข่าวออกมาเสมอว่า ทำหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นฉบับนี้แล้วไม่ได้รับค่าจ้าง นั่นคือทางเลือกสุดท้ายของคนทำหนังสือพิมพ์ ที่ต้องดันหนังสือพิมพ์ของตนให้ออกสู่สายตาประชาชนให้ได้ จึงต้องวิ่งหาเงินจ่ายค่าโรงพิมพ์ ค่าเช่าสถานที่ ส่วนเรื่องค่าแรงคนงานเอาไว้คุยกันทีหลัง

ผมรักหนังสือพิมพ์ "เสรีชน" เพราะทำให้ผมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในอเมริกา และเป็นงานอีกอย่างหนึ่งที่ผมรักเป็นชีวิตจิตใจ ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ทำงานอยู่กับ "เสรีชน" และ "เสรีชัย" อีกต่อไป แต่จิตใจก็ยังมีความผูกพันอยู่กับสถาบันที่ผมเคยอาศัยร่มไม้ชายคา สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้กับตัวเอง เป็นที่รู้จักรักใคร่ของคนทั่วไป และเป็นที่เกลียดชังของคนบางคน แต่ผมทำใจเอาไว้นานแล้ว การเขียนหนังสือโดยเฉพาะคอลัมน์ข่าวสังคม บางครั้งย่อมมีบางประโยคที่ไม่ถูกใจเจ้าของข่าว ผมก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย ถ้าผมไม่รักและไม่คิดถึงผมคงจะไม่เขียนถึงหรอก แต่ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ผมไม่ใช่พระจะได้ไม่ทำอะไรผิดเลย

ผมยังไม่อยากให้ "เสรีชัย" ต้องสูญหายไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ผมจึงได้เชิญคอลัมนิสต์หลายท่านมาเขียนบทความเป็นประจำในหนังสือพิมพ์ "ไทยแอลเอ" ต่อไป ตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป คอลัมนิสต์ต่างๆจาก "เสรีชัย" ก็จะทยอยกันลงมาในหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอ. ต้องกราบขอบพระคุณท่านนักเขียนทั้งหลายที่ให้ความกรุณาต่อผมด้วยดี

หนังสือพิมพ์ "ไทยแอลเอ" ฉบับหน้า วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านเรื่องราวต่างๆเพิ่มมากขึ้นในหลายรูปหลายแบบ คอยพบกับ "ไทยแอลเอ" ฉบับปรับปรุงใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านี้ครับ.