เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 25 มีนาคม 2560

น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งสำหรับกรณีที่นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ถูกหมายจับตามความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

โดยระบุว่านายวีระทำโพลในเฟซบุ๊ก ด้วยการตั้งคำถาม 8 ข้อ ที่อ้างว่าเป็นการทำโพลเพื่อวัดว่าประชาชนเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและนายกฯหรือไม่

ก่อนจะสรุปผลโพลจากจำนวนผู้เข้ามาตอบในเฟซบุ๊กดังกล่าว ทำนองว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล และนายกฯ

จากนั้นนำผลโพลไปโพสต์ในเพจเฟซบุ๊กของนายวีระอีกบัญชีหนึ่ง

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า เฟซบุ๊กทั้ง 2 บัญชีเป็นของนายวีระ โดยนายวีระถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเลขาธิการคปต.

จึงอาจทำให้ผู้เห็นเหตุการณ์และเห็นข้อความเหล่านี้หลงเชื่อ จนสร้างความสับสนและเกิดความเสียหายต่อรัฐบาลและนายกฯได้

ประกอบกับเป็นการจัดทำความเห็นกับคนเพียงกลุ่มเดียว ผลจึงอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง

สรุปได้ว่าเป็นความผิดจากการทำโพล!??

ทั้งที่เมื่อเข้าไปดูโพสต์ในเฟซบุ๊กดังกล่าว เป็นแค่การตั้งคำถามว่าเห็นกับข้อไหนมากที่สุด

จากนั้นก็เอาเนื้อเพลงคืนความสุขมาแยกเป็น 7 ข้อ ส่วนข้อ 8 ตั้งว่า “ผิดทุกข้อ”

เมื่อผลออกมาว่าคนส่วนใหญ่ตอบข้อ 8 ก็ถือเป็นความเห็นที่เข้ามาตอบในโพสต์นั้น

ไม่ใช่การทำโพลตามหลักวิชาการ แต่เป็นเพียงการแสดงความเห็นธรรมดาเท่านั้น

แต่ก็กลายเป็นความผิด!??

ทำให้ต้องสงสัยว่าหากผลการสอบถามความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนรัฐบาลและนายกฯ

จะถูกออกหมายจับหรือไม่

ยิ่งไปกว่านั้น กรณีที่นายวีระตั้งคำถาม ว่าทำไมกรณีนี้ไม่มีการออกหมายเรียกก่อน

ก็น่าสนใจว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักของกฎหมายหรือไม่!??

อย่างไรก็ตามเมื่อเป็นคดีความแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย หากคดีขึ้นสู่ศาล ก็ดีไปอีกแบบ

ที่จะได้นำข้อโต้แย้งกันทำโพลของแต่ละสำนักต่างๆ มาแจกแจง ให้รู้ว่าสำนักไหนเชื่อถือได้ไม่ได้

จะได้เป็นบรรทัดฐานการแสดงความเห็นในสังคม