เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 28 กรกฎาคม 2555
ต๋องมีเรื่องที่จะเรียนปรึกษาค่ะ
เรื่องแชร์ที่ได้มีการฟ้องร้อง

เท่าที่รวบรวมเพื่อนๆ ที่เปียแชร์แล้วไม่ได้เงิน หรือเรียกง่ายๆ ว่า "ถูกโกง" เกือบ 20 คน(มีมากกว่านั้น) และที่ไม่รู้จักอีกหลายคน ส่วนมากเป็นพนักงานนวดในแอลเอ ต๋องเคยไปเก็บเงินกับติ๋ว ได้รับเป็นเงินสดเยอะมากๆ

ยอดเงินแชร์ เท่าที่คำนวณด้วยการประเมิน จากคนที่รู้จักและไม่รู้จัก เป็นยอดเงินแสนเหรียญขึ้นไป มีทั้งแชร์รายวัน แชร์อาทิตย์ และแชร์รายเดือน แต่ละอย่างที่ว่ามา ไม่ใช่เดือนละกอง หนึ่งเดือน มีแชร์เดือนสองสามกอง

ส่วนแชร์อาทิตย์ ก็สี่สัปดาห์ แต่ไม่ใช่กองเดียวเช่นกัน มือละห้าร้อย สามร้อย ร้อยห้าสิบ และแชร์รายวัน(ส่วนมากเด็กเสิร์ฟในร้าน) และในรายชื่อผู้เล่นที่ท้าวระบุ หลายรายชื่อในนั้น มีมือผี(มีแต่ชื่อ ไม่มีตัวตน) หลายมือ

ต๋องและเพื่อนๆ อีกสามคน ร่วมกันฟ้อง Small Claim อีกสิบกว่าคน เปลี่ยนใจ เพราะท้าวสัญญาว่าจะคืนเงิน ก็ได้กันไปคนละร้อย สามร้อย และห้าร้อยบ้าง ค่าเปลี่ยนใจ(ไม่ยื่นฟ้อง)

ต๋องและเพื่อนๆ ก็ยังไม่ละความพยายาม สามารถนำตัวท้าวแชร์(ติ๋ว นริศรา กาญจนโบสถ์) ตอนนั้น เขากำลังจะเริ่มเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการ Thai Orchid City of Bellflower โดยการซื้อต่อจากพี่สาว พวงพลอย กาญจนโบสถ์ โดยการผ่อนชำระกัน ไม่ได้มีการเปิด Escrow (ทราบภายหลังว่า พนักงานร้านนวด ได้เป็นหุ้นส่วนร้าน Thai Orchid จากการหักเงินที่ติ๋ว ไม่ได้ชำระเงินให้กับบุคคลคนนั้น)

ติ๋ว(นริศรา กาญจนโบสถ์) ได้ถูกนำตัวขึ้นขบวนการยุติธรรม ที่ Superior Court เมือง Bellflower เมื่อ July 19, 2012 และศาลได้พิพากษาเสร็จสิ้นไปแล้ว หลังจากที่เขาบิดเบือนต่อศาล ในครั้งแรกว่า "ภาษาอังกฤษ" ไม่คล่อง ศาลให้เลื่อนนัดได้หนึ่งครั้ง และแนะนำว่า ให้นำ "ล่าม" มาเอง ผลปรากฏว่า "ต๋อง และเพื่อนๆ ชนะคดี"

เพื่อนสองคนๆ ละ $10,000 ต๋องและเพื่อนอีกคน ฟ้องร่วมกัน เกือบ $4,000 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน $24,000

ต๋องและเพื่อนๆ ต้องการทำคดีนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และอุทาหรณ์ ให้กับสังคมไทยได้ตระหนัก และป้องกัน ในการไว้วางใจคน ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก หรือถ้าจะมี ก็น้อยที่สุด

ต๋องและเพื่อนๆ จึงเรียนปรึกษา พี่ๆ สื่อมวลชน ว่าเราน่าจะมี "มาตรการ" อย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมไทยได้บ้าง ไม่มากก็น้อย เพื่อให้ทุกคนเห็นว่านี่คือ "คดีตัวอย่าง"

และช่วยกรุณาแพร่ข่าวนี้ ให้กับพี่น้องคนไทยได้ทราบทั่วกัน เพื่อมิให้เป็นแบบอย่าง


ด้วยรัก และเคารพ
ต๋อง เบ็ญจวัลย์ และเพื่อนๆ (พี่อ๋อย น้องเจี๊ยบ และไดแอน)