เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 11 สิงหาคม 2555

งานประจำปี Irvine Global Village Festival ที่จัดโดย City of Irvine ในปีนี้เป็นปีที่ 11 จะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 29 กันยายน ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและความคืบหน้า ของงานได้จาก website ของ City of Irvine ตาม link นี้

http://www.cityofirvine.org/globalvillage/

ข่าวกิจกรรมและความคืบหน้าของกลุ่มชาวไทยผู้ร่วมงาน ท่านสามารถติดตามได้จาก
http://www.irvinethaiculture.org/

Irvine Global Village Festival จัดว่าเป็นงาน Fair ที่น่าเที่ยวมากที่สุดงานหนึ่ง งานนี้ ไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู และมีบริการรถรับส่งจากที่จอดรถที่ทาง City จัดเตรียมไว้ มาบริเวณงานฟรีด้วย เมื่อปีที่แล้ว มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน

ในปีนี้ ชาวไทยในเมือง Irvine เมืองใกล้เคียงทั้งใน Orange County, Los Angeles และ San Diego ร่วมกับสมาคมไทยแห่ง California ภาคใต้จะจัด Booth และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็น การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศไทยดังเช่น ในปีที่ผ่านมา ขณะนี้ทางกลุ่มของเราได้วางแผนงานใกล้ครบถ้วนแล้ว และใคร่เรียน ให้ท่านได้รับทราบ ถึงแผนงานของเราดังรายละเอียดข้างล่างนี้


กิจกรรมใน Booth
1) กลุ่มของเราร่วมกับสมาคมไทยแห่ง California ภาคใต้ ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ ของ City of Irvine ให้แสดง Booth ขนาด 10 ฟุต x 10 ฟุต จำนวน 3 Booth เช่นปีที่แล้ว เราวางแผนที่จะจัด Booth รวมกัน เพื่อให้ได้มีพื้นที่เพียงพอที่ จะแสดงและสาธิต กิจกรรมต่างๆที่เราได้วางแผนไว้
2) จะจัดให้มีการแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ไทย
3) จะจัดให้มีการแสดงและสาธิตการทำบายศรี
4) แนะนำอาหารไทยพร้อมแสดงเครื่องเทศ ผัก เครื่องปรุง ส่วนประกอบอาหารไทย และสาธยายการทำอาหารไทย แสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำอาหารไทย
5) จำลองศิลปะร่มเชียงใหม่
6) สาธิตการเขียนตัวอักษรไทย เราจะมีอาสาสมัครเขียนชื่อผู้เข้าชมทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษบนแผ่นขั้นหนังสือ (Bookmark) เพื่อให้ผู้ชมเป็นที่ระลึก
7) เราจะมีรูปภาพ Poster ต่างๆ ที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยประดับใน Booth

กิจกรรมการแสดงบนเวที
1) สาธิตมวยไทย
2) การแสดงฟ้อนรำไทย
3) การแสดง Thai Jazzercise หรือ Thai Modern Dance

การจัดงานของเราในปีนี้และปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างน่าภาคภูมิใจจากเพื่อนๆ ชาวไทยทั่วไป ผลงานของเราได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการจัดงานของ City of Irvine และที่สำคัญ จากผู้ที่มาชมกิจกรรมทั้งใน Booth และการแสดงบนเวที สำหรับปีนี้พวกเรายังต้องการอาสาสมัครที่จะมาร่วมงานอีกหลายหน้าที่ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

1) ให้ความรู้ความกับผู้ชมเกี่ยวกับครัวไทยและอาหารไทย
2) เขียนชื่อผู้ชมในที่ขั้นหนังสือ (bookmark) และให้ความรู้กับผู้ชมเกี่ยวกับอักษรไทย
3) ฝ่ายต้อนรับทักทายผู้ชมและเชื้อชวนผู้ชมงานเข้ามาร่วมกิจกรรมในซุ้มงาน
4) ช่างภาพ

งานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 น. จนถึงเวลา 18:00 น. ท่านสามารถที่จะเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่กล่าวมาข้างบนนี้ตามตารางเวลาดังต่อไปนี้

1) ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึงเวลา 12:00 น.
2) ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึงเวลา 14:00 น.
3) ตั้งแต่เวลา 14:00 น. ถึงเวลา 16:00 น.
4) ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึงเวลา 18:00 น. (ยกเว้นช่างภาพซึ่งทางเราต้องการความช่วยเหลือตลอดวัน เท่าที่เวลาของท่าน จะอำนวย ทางเรามีผู้นำทางด้านการถ่ายภาพที่จะให้คำแนะนำและเตรียมการ ก่อนวันงาน)

สำหรับท่านที่ ยินดีจะอาสาสมัครร่วมงานกับเรา โปรดติดต่อกับอาสาสมัคร คนใด คนหนึ่งตามรายชื่อข้างล่างนี้

- คุณนิกันติ์ คุณกำจร - nikun@thaisocal.org - 949-232-8897
- คุณ Teresa Chung - ctchung4@hotmail.com – 310-890-9245
- คุณ Norita Stewart – noritastewart@cox.net - 949-683-0526
- คุณดอน ชูเกียรติ - don.chukiat@gmail.com - 949-653-0475
- กลุ่ม Irvine Thai Arts and Culture Group - ThaiIrvine@gmail.com