เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 20 ตุลาคม 2561

คนไทยเกิดมาในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีประเทศชาติที่เป็นเอกราช ไม่ตกเป็นทาสแก่ประเทศใดประเทศหนึ่ง มีพุทธศาสนาที่น้อมนำให้คนทำดี มีศีลธรรม มีพระมหากษัตริย์ล เคารพและเทิดทูล ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อแผ่นดินและประชาชนโดยไม่เห็นแก่ความสุขส่วนพระองค์ คนไทยทุกคนพอลืมตาดูโลกก็มี 3 สิ่งนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันและเท่าเทียมกันทุกคน

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกือบ 100% มีนิสัยเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารี รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักพวกพ้อง รักหมู่คณะ จะมีก็เพียงจำนวนน้อยนิดที่ผิดแผกแตกต่างไปจากคนหมู่มาก อันเนื่องมาจากขาดการอบรมสั่งสอนจากครอบครัว ที่บางครอบครัวต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเอง จนไม่มีเวลาที่จะเหลียวมาดู มาสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีในสังคม

คนไทยส่วนมากมีพื้นฐานมาจากความลำบากและยากจน แต่ทุกคนล้วนต้องต่อสู้ ขยันขันแข็ง ก่อร่างสร้างตัวให้มีฐานะและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บางคนเดินไปถูกทางก็เจริญรุ่งเรืองมีฐานะดีขึ้น บางคนเดินหลงทางมุ่งไปสู่อบายมุขและสิ่งเลวร้าย ทำให้ชีวิตตกต่ำอย่างน่าสงสาร

ผมอาศัยอยู่บนผืนดินของคนอเมริกันมานานพอควร มองเห็นสังคมไทยตั้งแต่รุ่นเก่ามาจนถึงรุ่นใหม่อย่างค่อนข้างชัดเจน จากที่รู้เห็นเอง จากคำบอกเล่าของผู้ที่ประสพปัญหาในด้านต่างๆจากสังคมไทย เห็นแล้วรู้สึกน้อยใจที่คนไทยที่นี่ไม่รักกันจริงเหมือนภาพที่พยายามสร้างมันขึ้นมาเพื่อตบตาคนอื่น

คนมีชื่อเสียง มีเกียรติยศของคนไทยที่นี่ บางคนพอทราบเบื้องหลังของการผลักดันให้ตัวเองมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับคำยกย่องจากสังคม แต่หลังฉากนั้นโสมมกว่าหน้าตาและท่าทางเหมือนหน้ามือกับหลังเท้าทีเดียว ขาดความเมตตากรุณา ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี มีความเห็นแก่ตัวสูง พอมีชื่อเสียงก็เพ้อเจ้อคิดเอาเองว่าตัวเก่ง ไม่ยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่น เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ขอโทษทีครับ โลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว เด็กสมัยนี้เค้าฉลาดกว่าผู้ใหญ่คร่ำครึโบราณบางคนมากมายหลายเท่า ฉลาดจนรู้ว่า ผู้ใหญ่พวกนี้ทำไมมันฉลาดน้อยจัง

มีผู้ใหญ่และผู้นำในสังคมที่ดีๆอยู่มากมายในสังคมนี้ เพียงแต่พวกเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นท่านกงสุลใหญ่ธานี แสงรัตน์ ที่อุทิศทั้งกายและใจให้กับคนไทยที่นี่ ไม่เคยปริปากบ่นถึงความเหนื่อยยากลำบากที่ได้รับจากชุมชนไทยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ ความดีของท่านปรากฎให้เห็นอย่างไม่มีข้อกังขา เพียงแค่ 2 ปี 3 เดือนเท่านั้น ท่านก็โดนเด้งไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ผมขอยกย่องนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ คุณจีน่า ปรีชา และสามี ที่ยอมสละเวลา ยอมเหนื่อยยากเพื่อทำให้สังคมไทยดีขึ้น ยอมแม้กระทั่งเบิกเงินส่วนตัวจากธนาคารมาใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ คุณอักษราภัค บอนชู ยอมสละเวลาและเงินทอง เพื่อเชิดชูสังคมไทยให้อยู่เทียมหน้าเทียมตาประเทศเพื่อนบ้าน

คุณกำจร คุวันทรารัย “จร โค้ว” ผู้มีใจเมตตากรุณาต่อทุกคน โดยเฉพาะเพื่อนๆหลายคนที่รักและเทิดทูนเขา ในความเอาใจใส่เพื่อนสนิททุกคนยามเจ็บใจ้ได้ป่วย ช่วยรักษาพยาบาลจนหายเจ็บหายป่วยกันทุกคน

คุณสมชาย ไทยทัน คนขยันหาเงินไปบำรุงวัดไทยที่นี่หลายวัด นำเอาสิ่งที่ตัวเองรักและชอบมาทำงานอย่างสนุกสนาน หาเงินก้อนโตให้กับวัดทั้งหลาย จนพระแทบจะแย่งกันเอาไปเป็นลูกศิษย์

อยากจะเขียนยกย่องคนไกล้ตัวด้วยความจริงใจมากที่สุด แต่กลัวโดนซองขาวฐานฝ่าฝืนคำสั่ง เอวังก็มีด้วยประการนี้ครับ