เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 14 ตุลาคม 2560

มีคำถามจากหลายท่านที่ต้องการทราบความจริงเกี่ยวกับพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ไทยนั้นมี พระราชพิธีอย่างไรก็ขอเรียนให้ทราบเท่าที่รู้มาดังนี้ครับ

สมัยก่อนต้องอัญเชิญพระบรมศพลงพระบรมโกศทันที แต่พอถึงสมัยสมเด็จพระศรีนครินทรา พระบรมราชชนนี ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็นพระองค์แรก ด้วยการอัญเชิญพระศพบรรจุลงหีบพระศพ มิได้อัญเชิญลงพระโกศตามโบราณราชประเพณีดังก่อนเก่ามา หีบพระศพจะอยู่เบื้องหลังพระโกศ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชการที่ 7 ทรงเป็นพระองค์สุดท้ายที่อัญเชิญพระบรมศพลงพระโกศ จากนั้นจะมีการถวายพระเพลิงที่พระโกศดอกไม้จัด ซึ่งงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีเป็นองค์สุดท้าย เวลาต่อมาครั้งงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีการถวายพระเพลิงด้วยเตาไฟฟ้า มิใช่ที่พระโกศดอกไม้จัดดังเดิม

ก่อนวันถวายพระเพลิงจะมีพิธี “ลักพระศพ” ที่เป็นธรรมเนียมการเคลื่อนย้ายพระศพซึ่งจะทำในยามวิกาล กระทำเป็นการภายใน ไม่บอกให้ใครรู้ ไม่มีหมายกำหนดการใดๆ แต่สามารถบันทึกเหตุการณ์เป็นจดหมายเหตุได้ โดยอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศก่อนทำพิธีแห่พระโกศไปในวันรุ่งขึ้น

การแห่พระบรมโกศนั้นทางการใช้คำว่า “ขบวนพระราชอิสริยยศ” ประกอบขึ้นเพื่อเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณี การแห่พระโกศไปนั้นมิใช่เป็นพระโกศเปล่า ภายในมีการบรรจุของบางอย่าง เท่าที่ทราบมาใช้แผ่นทองจำหลักดวงพระชะตาของพระองค์ท่านบรรจุไว้ภายใน

พิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ที่วัดไทยลอสแองเจลิส มีพิธีถวายดอกไม้จันทน์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 เวลา 15.00 น.