เปิดเบิ่ง

วิรัช โรจนปัญญา
เปิดเบิ่ง วันที่ 12 ธันวาคม 2558

คนเราพออายุมากขึ้นก็เกิดมีอันตรายมากขึ้นเป็นเงาตามตัว อันตรายที่ร้ายที่สุด ไม่ใช่โจรผู้ร้ายที่ไหน แต่กลับเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเรา โดยที่รู้ตัวบ้างและไม่รู้ตัวบ้าง

ผมไปอ่านพบบทความน่าสนใจในอินเตอร์เน็ต เลยนำเอามาฝากผู้อ่าน จะได้มีความระมัดระวังในการดำรงชีวิตประจำวันแต่ละวัน มีอะไรควร และ ไม่ควรทำบ้าง


10 อิริยาบถอันตรายในผู้สูงวัย

1. เอียงคอหนีบโทรศัพท์ อาจทำให้หมดสติ ถ้ามีลิ่มเลือดไปอุดก็ถึงขั้นเป็นอัมพาตได้

2.นั่งยองนานๆ ทำให้ข้อเข่าพัง

3.เอี้ยวตัวไปหยิบของเบาะหลัง ทำให้กล้ามเนื้อและหลังที่ไม่ได้ตั้งตัวบิดเบี้ยวอย่างรุนแรง ทำให้บาดเจ็บที่ข้อไหล่ ปวดต้นคอ ปวดหลังร้าวรุนแรงจากหมอนรองกระดูกปลิ้นไปทับประสาท ขอให้หยุดรถแล้วหันไปทั้งตัวจะดีต่อสุขภาพมากกว่า

4.ยืนโดยไม่มีที่เกาะ

5.ก้มศีรษะออกกำลังกายทำให้ความดันเปลี่ยนปุบปับได้ โดยเฉพาะ"ความดันลูกตา"และความดันในสมอง

6. เดินนานใส่ส้นสูง กล้ามเท้าและน่องจะต้องทำงานหนัก กล้ามเนื้อหลังจะไม่ได้พักเลย

7.นั่งแช่น้ำร้อนในอ่าง อาจทำให้ความดันตกได้เพราะเส้นเลือดขยายตัวเพื่อคายความร้อน

8.นั่งคุกเข่านาน ข้อเข่าเสีย

9.ลุกจากที่นอนเร็ว ความดันโลหิตจะเปลี่ยนปุบปับเร็ว

10.ก้มและเงยเร็ว จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะถึงขั้นคลื่นไส้อาเจียนได้ ยิ่งถ้ามีอาการน้ำในหู

บ้านหมุนบ่อยๆ ควรพยายามหลีกเลี่ยง